Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm EXPONDIST trong Microsoft Excel.

Trả về phân bố hàm mũ. Dùng hàm EXPONDIST để làm mẫu thời gian giữa các sự kiện, chẳng hạn như máy rút tiền tự động cần bao nhiêu thời gian để giao tiền mặt. Ví dụ, bạn có thể dùng hàm EXPONDIST để xác định xác suất quá trình này diễn ra trong nhiều nhất là 1 phút.

Quan trọng: Hàm này đã được thay thế bằng một hoặc nhiều hàm mới với độ chính xác cao hơn và có tên gọi phản ánh rõ hơn công dụng của chúng. Mặc dù hàm này vẫn sẵn dùng để đảm bảo tính tương thích ngược, bạn nên xem xét sử dụng các hàm mới từ bây giờ trở đi, vì hàm này có thể sẽ không còn sẵn dùng nữa ở các phiên bản tương lai của Excel.

Để biết thêm thông tin về hàm mới, hãy xem Hàm EXPON.DIST.

Cú pháp

EXPONDIST(x,lambda,cumulative)

Cú pháp hàm EXPONDIST có các đối số sau đây:

 • X     Bắt buộc. Giá trị của hàm.

 • Lambda     Bắt buộc. Giá trị tham số.

 • Cumulative     Bắt buộc. Giá trị lô-gic cho biết cung cấp kiểu hàm mũ nào. Nếu cumulative là TRUE, hàm EXPONDIST trả về hàm phân bố lũy tích; nếu FALSE, nó trả về hàm mật độ xác suất.

Chú thích

 • Nếu x hoặc lambda không phải dạng số, hàm EXPONDIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .

 • Nếu x < 0, hàm EXPONDIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu lambda ≤ 0, hàm EXPONDIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Phương trình cho hàm mật độ xác suất là:

  Phương trình

 • Phương trình cho hàm phân bố lũy tích là:

  Phương trình

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

0,2

Giá trị của hàm

10

Giá trị tham số

Công thức

Mô tả

Kết quả

=EXPONDIST(A2,A3,TRUE)

Hàm phân bố hàm mũ lũy tích

0,86466472

=EXPONDIST(0,2,10,FALSE)

Hàm phân bố hàm mũ xác suất

1,35335283

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×