Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm F.INV.RT trong Microsoft Excel.

Trả về nghịch đảo của phân bố xác suất F (bên phải). Nếu p = F.DIST.RT(x,...) thì F.INV.RT(p,...) = x. Phân bố F có thể được dùng trong kiểm tra F-test so sánh mức biến thiên trong hai tập dữ liệu. Ví dụ, bạn có thể phân tích phân bố thu nhập ở Hoa Kỳ và Canada để xác định hai nước này có mức đa dạng thu nhập tương tự như nhau hay không.

Cú pháp

F.INV.RT(probability,deg_freedom1,deg_freedom2)

Cú pháp hàm F.INV.RT có các đối số sau đây:

  • Probability     Bắt buộc. Xác suất gắn với phân bố lũy tích F.

  • Deg_freedom1     Bắt buộc. Bậc tự do ở tử số.

  • Deg_freedom2     Bắt buộc. Bậc tự do ở mẫu số.

Chú thích

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, hàm F.INV.RT trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu Probability < 0 hoặc probability > 1, hàm F.INV.RT trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu Deg_freedom1 hoặc Deg_freedom2 không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

  • Nếu Deg_freedom1 < 1 hoặc Deg_freedom2 < 1, hàm F.INV.RT trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu Deg_freedom2 < 1 hoặc Deg_freedom2 ≥ 10^10, hàm F.INV.RT trả về giá trị lỗi #NUM! .

F.INV. Rt có thể được dùng để trả về các giá trị tới hạn từ phân bố F. Ví dụ, kết quả của phép tính ANOVA thường bao gồm dữ liệu cho thống kê F, xác suất F và giá trị tới hạn F ở mức có nghĩa 0,05. Để trả về giá trị tới hạn của F, hãy dùng mức quan trọng làm đối số probability cho hàm F.INV.RT.

Với một giá trị xác suất đã biết, hàm F.INV.RT tìm kiếm giá trị x để F.DIST.RT(x, deg_freedom1, deg_freedom2) = xác suất. Do đó, độ chính xác của hàm F.INV.RT tùy thuộc vào độ chính xác của hàm F.DIST.RT. Hàm F.INV.RT dùng kỹ thuật tìm kiếm lặp. Nếu tìm kiếm vẫn chưa đồng quy sau 64 lần lặp, hàm sẽ trả về giá trị lỗi #N/A.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

0,01

Xác suất gắn với phân bố lũy tích F.

6

Bậc tự do ở tử số

4

Bậc tự do ở mẫu số

Công thức

Mô tả

Kết quả

=F.INV.RT(A2,A3,A4)

Nghịch đảo của phân bố xác suất F cho các điều kiện trên đây

15,20686

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×