FACT (Hàm FACT)

Chúng ta hãy nói rằng bạn có sáu chuông, mỗi màu có một giai điệu khác nhau và bạn muốn tìm số lượng các chuỗi duy nhất trong đó mỗi chuông đều có thể rung một lần. Trong ví dụ này, bạn sẽ tính toán giai thừa của sáu. Nói chung, sử dụng giai thừa để đếm số cách mà một nhóm các mục khác biệt có thể được sắp xếp (còn được gọi là hoán vị). Để tính toán giai thừa của một số, hãy sử dụng hàm FACT.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng hàm FACT trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về giai thừa của một số. Giai thừa của một số bằng 1*2*3*...* số.

Cú pháp

FACT(number)

Cú pháp hàm FACT có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Số không âm mà bạn muốn tìm giai thừa của nó. Nếu number không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=FACT(5)

Giai thừa của 5, hay 1*2*3*4*5

120

=FACT(1.9)

Giai thừa của số nguyên của 1,9

1

=FACT(0)

Giai thừa của 0

1

=FACT(-1)

Giai thừa của số âm trả về giá trị lỗi

#NUM!

=FACT(1)

Giai thừa của 1

1

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×