Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giả sử bạn có sáu chuông, mỗi cái chuông có tông khác nhau và bạn muốn tìm số chuỗi duy nhất trong đó mỗi chuông có thể được rung một lần. Trong ví dụ này, bạn đang tính toán giai của sáu. Nói chung, hãy dùng giai giai để đếm số cách sắp xếp một nhóm các mục riêng biệt trong đó (còn được gọi là hoán vị). Để tính giai giai của một số, hãy dùng hàm FACT.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng hàm FACT trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về giai thừa của một số. Giai thừa của một số bằng 1*2*3*...* số.

Cú pháp

FACT(number)

Cú pháp hàm FACT có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Số không âm mà bạn muốn tìm giai thừa của nó. Nếu number không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=FACT(5)

Giai thừa của 5, hay 1*2*3*4*5

120

=FACT(1.9)

Giai thừa của số nguyên của 1,9

1

=FACT(0)

Giai thừa của 0

1

=FACT(-1)

Giai thừa của số âm trả về giá trị lỗi

#NUM!

=FACT(1)

Giai thừa của 1

1

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×