Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm FACTDOUBLE trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về giai thừa kép của một số.

Cú pháp

FACTDOUBLE(number)

Cú pháp hàm FACTDOUBLE có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Giá trị để trả về giai thừa kép của nó. Nếu number không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

Chú thích

  • Nếu number không phải dạng số, hàm FACTDOUBLE trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu number là số âm, hàm FACTDOUBLE trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu number là số chẵn:

    Phương trình

  • Nếu number là số lẻ:

    Phương trình

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=FACTDOUBLE(6)

Giai thừa kép của 6. Đối với 6, một số nguyên chẵn, giai thừa kép tương đương với 6*4*2; dùng phương trình:

n!! = n*(n-2)*(n-4)...(4)(2)

48

=FACTDOUBLE(7)

Giai thừa kép của 7. Đối với 7, một số nguyên lẻ, giai thừa kép tương đương với 7*5*3; dùng phương trình:

n!! = n*(n-2)*(n-4)...(3)(1)

105

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×