FALSE (Hàm FALSE)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng false  hàm trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về giá trị logic FALSE.

Cú pháp

FALSE

Cú pháp của hàm FALSE không có các đối số.

Chú thích

Bạn cũng có thể nhập từ FALSE trực tiếp vào trang tính hoặc vào công thức, và Microsoft Excel hiểu rằng đó là giá trị logic FALSE. Hàm FALSE chủ yếu được cung cấp để tương thích với các chương trình bảng tính khác.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×