We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng FALSE  trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về giá trị logic FALSE.

Cú pháp

FALSE

Cú pháp của hàm FALSE không có các đối số.

Chú thích

Bạn cũng có thể nhập từ FALSE trực tiếp vào trang tính hoặc vào công thức, và Microsoft Excel hiểu rằng đó là giá trị logic FALSE. Hàm FALSE chủ yếu được cung cấp để tương thích với các chương trình bảng tính khác.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×