Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Office

In many cases, you won’t need to enter a product key to install Office. Just sign in to your account page and click Install. If you're prompted to enter a product key, you can find it in one of these places:

  • If you downloaded Office from an online store, the product key should be in your email receipt.

  • If you didn’t get a receipt, check your junk mail folder.

  • If Office came with a box, card, or disc, look on the card or the packaging.

  • If Office came with your computer, look on the Certificate of Authenticity.

Find your Product Key for Office 2010.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×