Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm FISHER trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về phép biến đổi Fisher tại x. Phép biến đổi này tạo ra một hàm phân bố bình thường hơn là lệch. Dùng hàm này để thực hiện kiểm nghiệm giả thuyết dựa trên hệ số tương quan.

Cú pháp

FISHER(x)

Cú pháp hàm FISHER có các đối số sau đây:

  • X    Bắt buộc. Giá trị số mà bạn muốn biến đổi.

Chú thích

  • Nếu x không phải là số, thì hàm FISHER trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu x ≤ -1 hoặc nếu x ≥ 1, hàm FISHER trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Phương trình biến đổi Fisher là:

    Phương trình

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=FISHER(0.75)

Phép biến đổi Fisher tại 0,75

0,9729551

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×