Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và việc sử dụng hàm FISHERINV trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về nghịch đảo của phép biến đổi Fisher. Dùng phép biến đổi này khi phân tích tương quan giữa các phạm vi hoặc mảng dữ liệu. Nếu y = FISHER(x), thì FISHERINV(y) = x.

Cú pháp

FISHERINV(y)

Cú pháp hàm FISHERINV có các đối số sau đây:

  • Y    Bắt buộc. Giá trị mà bạn muốn thực hiện nghịch đảo của phép biến đổi.

Chú thích

  • Nếu y không phải là số, hàm FISHERINV trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Phương trình của nghịch đảo phép biến đổi Fisher là:

    Phương trình

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=FISHERINV(0.972955)

Nghịch đảo của phép biến đổi Fisher tại 0,972955

0,75

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×