Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm FIXED trong Microsoft Excel.

Mô tả

Làm tròn số tới số vị trí thập phân đã xác định, định dạng số theo định dạng thập phân sử dụng dấu chấm và dấu phẩy và trả về kết quả dạng văn bản.

Cú pháp

FIXED(number, [decimals], [no_commas])

Cú pháp hàm FIXED có các đối số dưới đây:

  • Number    Bắt buộc. Số mà bạn muốn làm tròn và chuyển thành văn bản.

  • Decimals    Tùy chọn. Số chữ số nằm bên phải dấu thập phân.

  • No_commas    Tùy chọn. Giá trị lô-gic, nếu là TRUE sẽ ngăn không cho hàm FIXED bao gồm các dấu phẩy trong văn bản trả về.

Chú thích

  • Số trong Microsoft Excel không bao giờ được có quá 15 chữ số có nghĩa, nhưng đối số thập phân có thể lớn đến 127.

  • Nếu đối số thập phân là số âm, thì số đó được làm tròn sang bên trái của dấu thập phân.

  • Nếu bạn bỏ qua số thập phân, thì nó được giả định là 2.

  • Nếu no_commas là FALSE hoặc được bỏ qua, thì văn bản trả về sẽ có các dấu phẩy như bình thường.

  • Sự khác biệt chính giữa định dạng ô chứa số bằng cách dùng lệnh (Trên tab Trang đầu, trong nhóm Số, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Số, rồi bấm Số.) và định dạng một số trực tiếp bằng hàm FIXED là hàm FIXED chuyển đổi kết quả của số đó thành văn bản. Số được định dạng bằng lệnh Ô vẫn là số.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Dữ liệu

1234,567

-1234,567

44,332

Công thức

Mô tả

Kết quả

=FIXED(A2, 1)

Làm tròn số trong ô A2 sang phải dấu thập phân một chữ số.

1.234,6

=FIXED(A2, -1)

Làm tròn số trong ô A2 sang trái dấu thập phân một chữ số.

1.230

=FIXED(A3, -1, TRUE)

Làm tròn số trong ô A3 sang trái dấu thập phân một chữ số, không có dấu phẩy (đối số TRUE).

-1230

=FIXED(A4)

Làm tròn số trong ô A2 sang trái dấu thập phân hai chữ số.

44,33

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×