Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và việc sử dụng hàm FVSCHEDULE trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về giá trị tương lai của số tiền gốc ban đầu sau khi áp dụng một chuỗi các lãi suất kép. Dùng hàm FVSCHEDULE để tính toán giá trị tương lai của một khoản đầu tư với lãi suất biến đổi hoặc có thể điều chỉnh.

Cú pháp

FVSCHEDULE(principal, schedule)

Cú pháp hàm FVSCHEDULE có các đối số sau đây:

  • Principal    Bắt buộc. Giá trị hiện tại.

  • Schedule    Bắt buộc. Một mảng gồm các lãi suất sẽ áp dụng.

Chú thích

Các giá trị trong biểu lãi suất có thể là số hoặc ô trống; bất kỳ giá trị nào khác sẽ tạo ra giá trị lỗi #VALUE! cho hàm FVSCHEDULE. Các ô trống được tính là không (không có lãi).

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=FVSCHEDULE(1,{0.09,0.11,0.1})

Giá trị tương lai của 1 với lãi suất kép hàng năm là 9%, 11% và 10%.

1,3309

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×