You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Dường như chúng tôi có thể đã phát hiện ra kiểu tài khoản không đúng. Bạn sẽ cần phải chọn không phải của Microsoft 365    hoặc chọn theo cách thủ công loại tài khoản. Nếu bạn không chắc chắn về loại tài khoản của mình, hãy liên hệ với người quản trị CNTT của bạn để biết thêm chi tiết. 

Nếu điều đó vẫn không hoạt động, xin vui lòng tiếp cận với một trong những đại diện của chúng tôi để được hỗ trợ! 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×