We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Từ Lync trên iPad, bạn có thể gửi và nhận tin nhắn tức thời (IM) với các liên hệ khác. Bạn cũng có thể thêm âm thanh hoặc video vào hội thoại IM hiện có. Và bạn có thể bắt đầu một hội thoại IM với bất kỳ nhóm nào hiện lên trong Lync, bao gồm các nhóm phân phối và nhóm liên hệ mà bạn đã tự tạo.

Xem giới thiệu về cách sử Lync trên iPad của bạn

Hãy xem video ngắn này để tìm hiểu cách Lync tin tức thời cho IM, thực hiện cuộc gọi và gia nhập cuộc họp trên iPad của bạn.

Hoặc đọc chi tiết về Lync im, cuộc gọi, gia nhập cuộc họp và hơn thế nữa

Gửi IM tới một liên hệ

Để tìm kiếm một liên hệ và sau đó gửi IM cho người đó, hãy thực hiện như sau:

 1. Từ bên trái, gõ nhẹ biểu tượng thứ hai để đến màn hình Liên hệ.

 2. Sau đó, từ tab Lync , bắt đầu nhập tên của một người vào hộp tìm kiếm. Kết quả sẽ được hiển thị phía dưới hộp.

 3. Khi bạn tìm được liên hệ mà bạn đang tìm kiếm, gõ nhẹ tên người đó và trên màn hình Thẻ, gõ nhẹ biểu tượng IM và bắt đầu nhập tin nhắn.

Để chọn liên hệ từ danh sách Liên hệ của bạn để gửi IM, hãy thực hiện như sau:

 1. Từ bên trái, gõ nhẹ biểu tượng thứ hai để đến màn hình Liên hệ.

 2. Trong danh sách Liên hệ, hãy gõ nhẹ vào nhóm có người mà bạn đang tìm kiếm để bung rộng nhóm.

 3. Khi bạn tìm được liên hệ mà bạn đang tìm kiếm, gõ nhẹ tên người đó và trên màn hình Thẻ, gõ nhẹ biểu tượng IM và bắt đầu nhập tin nhắn.

Bắt đầu hội thoại IM với một nhóm

Để bắt đầu một hội thoại cùng lúc với toàn bộ nhóm phân phối:

 1. Từ bên trái, gõ nhẹ biểu tượng thứ hai để đến màn hình Liên hệ.

 2. Sau đó, từ tab Lync , bắt đầu nhập tên nhóm vào hộp tìm kiếm.

 3. Khi bạn tìm thấy nhóm mà bạn đang tìm, hãy gõ nhẹ tên của họ và trên màn hình Thẻ, gõ nhẹ biểu tượng IM, gõ tin nhắn của bạn và gõ nhẹ Gửi. Tin nhắn của bạn sẽ đi đến những thành viên nào của nhóm đang trực tuyến.

Nhận IM

Khi ai đó gửi IM đến bạn, thông báo IM sẽ xuất hiện trên thiết bị của bạn.

Nếu bạn đang ở Lync im, bạn sẽ thấy thông báo ở đầu màn hình. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Để chấp nhận thư mời, hãy gõ nhẹ vào thông báo.

 • Để bỏ qua thư mời, hãy gõ nhẹ vào nút Đóng.

Nếu bạn nhận được IM trong khi thiết bị của bạn bị khóa hoặc Lync đang chạy ở nền, thông báo iPad bản địa sẽ xuất hiện cho biết bạn có IM mới. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Để chấp nhận thư mời, hãy gõ nhẹ vào thông báo.

 • Để bỏ qua thư mời, chỉ cần để cho thông báo hết thời gian chờ.

Chuyển đổi giữa các hội thoại IM

 1. Nếu bạn vẫn đang trong hội thoại, từ bên trái, gõ nhẹ biểu tượng thứ ba để đến màn hình Trò chuyện.

 2. Từ màn hình Trò chuyện, gõ nhẹ vào hội thoại bạn muốn trả lời.

Thêm âm thanh hoặc video vào hội thoại IM

Để thêm âm thanh hoặc video vào hội thoại IM, hãy thực hiện như sau:

 • Từ hội thoại IM, từ màn hình Hội thoại, hãy gõ nhẹ biểu tượng Gọi và số mà bạn muốn gọi.

Tìm một hội thoại gần đây hoặc hội thoại bị nhỡ

Khi bạn bị nhỡ cuộc hội thoại, tab Trò chuyện sẽ hiện hội thoại bị nhỡ đó.

 1. Để xem hội thoại gần đây hoặc hội thoại bị nhỡ, từ bên trái, gõ nhẹ vào biểu tượng thứ ba để đến màn hình Trò chuyện.

 2. Màn hình Trò chuyện sẽ hiển thị danh sách các hội thoại gần đây và hội thoại bị nhỡ.

 3. Gõ nhẹ vào hội thoại để trả lời. (Để kết nối với hội thoại, bạn phải trả lời bằng cách gửi IM hoặc bắt đầu cuộc gọi thoại hoặc video.)

Hội thoại được chấp nhận trên máy khách Lync, nhưng bị nhỡ trên thiết bị di động của bạn sẽ không xuất hiện trên tab Trò chuyện.

Kết thúc hội thoại

Khi bạn đã thực hiện hội thoại IM xong, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Từ màn hình Hội thoại, gõ nhẹ biểu tượng Hành động, sau đó gõ nhẹ Kết thúc Hội thoại.

 • Từ bên trái, gõ nhẹ biểu tượng thứ ba để đến màn hình Trò chuyện. Từ màn hình Trò chuyện, gõ nhẹ Sửa, sau đó gõ nhẹ hội thoại mà bạn muốn xóa và gõ nhẹ Xóa. Hoặc gõ nhẹ Chọn Tất cả và sau đó gõ nhẹ Xóa.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×