Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn có các ghi chú quan trọng trong OneNote và bạn không muốn quên chúng, bạn có thể gắn cờ cho chúng để theo dõi để chúng hiển thị dưới dạng nhiệm vụ trong Outlook.

Lưu ý: 

 • Bạn sẽ cần một phiên bản Outlook được cấp phép đầy đủ được cài đặt trên cùng một máy tính với OneNote trước khi bạn có thể gắn cờ ghi chú dưới dạng nhiệm vụ Outlook.

 • Nếu bạn không cần nối kết ghi chú với một nhiệm vụ Outlook nhưng sau đó bạn muốn nhanh chóng tìm ra nhiệm vụ, bạn có thể áp dụng thẻ cho ghi chú. Thẻ là một cách hay để đánh dấu những ghi chú quan trọng và chúng không được nối kết với Outlook.

Bằng cách nối kết ghi chú với một nhiệm vụ Outlook, bạn có thể gán nhiệm vụ đó cho người nào đó trong nhóm của bạn, đặt lời nhắc và theo dõi nhiệm vụ này trong Outlook.

 1. Trong OneNote, hãy đặt con trỏ vào đầu dòng của văn bản mà bạn muốn gắn cờ làm nhiệm vụ Outlook.

 2. Bấm Trang chủ > Nhiệm vụ Outlook. (Nếu nút này bị thiếu, bạn sẽ không để cài đặt Outlook.)

  Ảnh chụp màn hình của nút Nhiệm vụ Outlook trong OneNote 2016.

 3. Trên menu xuất hiện, hãy chọn ngày đến hạn cho ghi chú được gắn cờ. Hãy bấm Tùy chỉnh nếu bạn muốn mở biểu mẫu Nhiệm vụ Outlook và xem tất cả các tùy chọn cần theo dõi sẵn có.

 4. Khi cờ Nhiệm vụ Outlook màu đỏ xuất hiện kế bên ghi chú trên trang OneNote, nó sẽ được kết nối với Outlook để theo dõi.

  Lưu ý: 

  • Để thay đổi nhiệm vụ sau khi đã gắn cờ, hãy bấm chuột phải vào cờ đỏ kế bên tác vụ.

  • Để loại bỏ cờ nhiệm vụ, hãy bấm chuột phải vào nó trên trang OneNote rồi bấm Xóa Nhiệm vụ Outlook.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×