Gắn cờ hoặc ghim thư trong Outlook.com

Để nhắc bản thân theo dõi thư, bạn có thể thêm cờ theo dõi. Cờ cung cấp cho bạn dấu hiệu trực quan để bạn có thể quay lại thư đó sau này. Trong danh sách thư, các mục được gắn cờ hiển thị ký hiệu Treo.

Thao tác ghim thông báo sẽ di chuyển thông báo đó lên đầu hộp thư đến của bạn để dễ dàng tìm thấy về sau này. Thông báo được ghim được biểu thị bằng ký hiệu Bỏ ghim.

Gắn cờ cho thư

  1. Trong danh sách thư, di chuột trên thư để xem tùy chọn gắn cờ.

    Ảnh chụp màn hình tùy chọn gắn cờ trong danh sách thư

  2. Chọn Gắn cờ thư này để gắn cờ cho thư.

  3. Chọn Treo để bỏ cờ thư.

Để xem toàn bộ thư được gắn cờ, chọn Tác vụ ở góc dưới cùng bên trái của trang.

Ghim thư

Lưu ý: Để ghim thư hoặc xem thư được ghim, hộp thư đến của bạn phải được sắp xếp theo ngày. Chọn Bộ lọc ở đầu danh sách thư để thay đổi cách sắp xếp hộp thư đến của bạn.

  1. Trong danh sách thư, di chuột trên thư để xem tùy chọn ghim.

    Ảnh chụp màn hình tùy chọn ghim

  2. Chọn Ghim để giữ thư ở đầu hộp thư đến của bạn.

  3. Chọn Bỏ ghim để bỏ ghim cho thư.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Để nhận hỗ trợ trong Outlook.com, nhấp ở đây hoặc chọn  Biểu tượng trợ giúp Outlook.com trên thanh menu và nhập truy vấn của bạn. Nếu tự trợ giúp không giải quyết được sự cố của bạn, hãy cuộn xuống đến Vẫn cần trợ giúp? và chọn .

Để liên hệ với chúng tôi trong Outlook.com, bạn sẽ cần đăng nhập. Nếu bạn không thể đăng nhập, hãy bấm vào ở đây

Để được trợ giúp khác về tài khoản Microsoft và các gói đăng ký của bạn, hãy truy cập Trợ giúp Tài khoản & Thanh toán.

Biểu tượng ứng dụng Nhậ trợ giúp

Để nhận trợ giúp và khắc phục sự cố các sản phẩm và dịch vụ khác của Microsoft, hãy nhập sự cố của bạn tại đây

Đăng câu hỏi, theo dõi các cuộc thảo luận và chia sẻ kiến thức của bạn trong Cộng đồng Outlook.com.

Xem thêm

Nhận trợ giúp với Outlook.com

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×