Gọi cho một Lync hệ

Để gọi một liên hệ trên Lync, từ màn hình liên hệ , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Tìm trong danh sách Liên hệ, gõ nhẹ vào tên người đó rồi gõ nhẹ vào biểu tượng Điện thoại.

  • Hoặc nhập tên liên hệ vào hộp tìm kiếm. Khi tìm thấy liên hệ, gõ nhẹ vào tên liên hệ để mở thẻ liên hệ của họ rồi gõ nhẹ vào biểu tượng Điện thoại.

Tùy thuộc vào cách đặt tùy chọn cuộc gọi VoIP, khi thực hiện cuộc gọi, nó có thể dùng Wi-Fi hoặc gói dữ liệu mạng di động. Để biết thêm thông tin, đi tới phần Điều chỉnh thiết đặt việc dùng dữ liệu của bạn.

Thêm ai đó vào cuộc gọi

Nhấn biểu tượng Xem thêm(...), hãy nhấn Mời người khác, bắt đầu gõ tên hay số điện thoại của người bạn muốn mời, và nhấn vào phần danh sách khi nó hiện ra.

Chuyển cuộc gọi

Nhấn biểu tượng Xem thêm(...), hãy nhấn Mời người khác, bắt đầu gõ tên hay số điện thoại của người bạn muốn chuyển cuộc gọi đến, và nhấn vào phần danh sách khi nó hiện ra.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×