Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Khi bạn nhập nhiều bảng, Excel sẽ cố gắng phát hiện và xác định mối quan hệ giữa các bảng đó để bạn không phải tạo mối quan hệ theo cách thủ công hoặc thực hiện các giải pháp thay thế phức tạp nếu bạn muốn làm việc với dữ liệu theo cách toàn diện.

Đôi khi Excel phát hiện ra mối quan hệ giữa các bảng. Trong trường hợp này, bạn có thể dùng thông tin trong bài viết này để khắc phục sự cố phát hiện tự động mối quan hệ. Để hiểu rõ hơn về yêu cầu và cơ chế phát hiện mối quan hệ, hãy xem mối quan hệ giữa các bảng trong Mô hình Dữ liệu.

Thông báo: Không phát hiện mối quan hệ nào

Thanh thông báo sẽ luôn hiển thị thông báo cho biết cần có mối quan hệ khi bạn kéo một trường vào khu vực Giá trị của PivotTable hiện có và trường đó không liên quan đến bất kỳ trường nào đã có trong PivotTable. Tuy nhiên, đôi khi không thể phát hiện được mối quan hệ sau thông báo này. Có thể có nhiều lý do cho điều này:

  • Thuật toán phát hiện mối quan hệ phụ thuộc vào cột khóa ngoại có tên tương tự như cột khóa chính. Nếu tên cột không tương tự hoàn toàn, chúng tôi khuyên bạn nên mở cửa sổ Power Pivot và tạo mối quan hệ bắt buộc giữa các bảng theo cách thủ công.

  • Các kiểu dữ liệu có thể không được hỗ trợ. Nếu bất kỳ bảng nào được dùng trong PivotTable chỉ chứa những cột có kiểu dữ liệu không được hỗ trợ, không có mối quan hệ nào có thể được phát hiện. Trong trường hợp này, bạn nên sử dụng hộp thoại Tạo mối quan hệ để tạo thủ công các mối quan hệ bắt buộc là các bảng hiện hoạt trong PivotTable. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo mối quan hệ giữa hai bảng.

Bạn đã thêm các trường không liên quan vào PivotTable nhưng không có thông báo nào xuất hiện

Tự động phát hiện mối quan hệ chỉ được kích hoạt cho các số đo, không kích hoạt cho trường được tính toán mà bạn dùng trong nhãn hàng hoặc cột của PivotTable. Do đó, khi bạn bắt đầu xây dựng PivotTable của mình, bạn có thể thêm các bảng không liên quan nhưng không thấy bất kỳ mối quan hệ nào cho đến khi bạn thả trường vào vùng Giá trị.

Không có mối quan hệ hợp lệ giữa các bảng

Đôi khi, các bảng mà bạn thêm vào PivotTable chỉ đơn giản là không thể liên kết với bất kỳ bảng nào khác. Ví dụ: hai bảng có thể tình cờ có dữ liệu trùng khớp một phần nhưng thực ra là không có mối quan hệ lô-gic nào với các bảng khác đã được sử dụng.

Nếu bạn thêm bảng vào PivotTable không thể nối với các bảng khác, thường thì tính năng phát hiện tự động sẽ không trả về bất kỳ kết quả nào. Trong các trường hợp khác, nhìn chung, bạn có thể nhận biết kết quả trong PivotTable rằng trường không tạo ra các phép tính có ý nghĩa.

Tính năng phát hiện tự động tạo ra các mối quan hệ không đúng

Khi các mối quan hệ được tạo ra bằng cách dùng tính năng tự động phát hiện, thuật toán sẽ tạo ra một danh sách tất cả các mối quan hệ có thể có, dựa trên các giá trị trong bảng và xếp hạng các mối quan hệ có thể có theo xác suất của chúng. Excel đó sẽ chỉ tạo ra mối quan hệ có khả năng xảy ra nhiều nhất. Do đó, nếu bảng của bạn chứa nhiều cột có thể được dùng làm khóa, một số mối quan hệ có thể được xếp hạng thấp hơn và sẽ không được tạo tự động ngay cả khi mối quan hệ hợp lệ.

Nếu thuật toán phát hiện tự động gợi ý một mối quan hệ không giải quyết được vấn đề về kinh doanh của bạn, thì bạn nên xóa mối quan hệ đó và tạo mối quan hệ theo cách thủ công bằng cách dùng cột khóa chính xác. Hãy xem

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×