Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Một S/MIME là một tính năng bảo mật email được dùng để yêu cầu xác nhận rằng đã nhận được thư email mà không bị thay đổi. Bài viết cũng bao gồm thông tin về người mở thư và thời điểm mở thư. Thông tin xác minh này được trả về dưới dạng thư trong Hộp thư đến của bạn.

Vì yêu cầu biên nhận S/MIME phải bao gồm chữ ký số, bạn phải có ID số để yêu cầu báo nhận S/MIME.

 1. Trong thư đang mở, bấm vào Tùy chọn.

 2. Trong nhóm Tùy chọn Khác , bấm vào Công cụ Khởi động Hộp thoại Tùy chọn Thư Nút Công cụ khởi động Hộp thoại trên ribbon.

 3. Bên dưới Bảo mật, bấm vào Tùy chọn Cài đặt.

 4. Chọn hộp kiểm Thêm chữ ký số vào thư này.

 5. Chọn hộp kiểm Yêu cầu xác nhận S/MIME cho thư này.

 6. Bấm OKĐóng trên hộp thoại Thuộc tính Bảo mật Thuộc tính.

 7. Gửi tin nhắn của bạn.

Gửi tất cả thư với yêu cầu biên nhận S/MIME

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Trung tâm Tin cậy.

 4. Bấm Thiết đặt Trung tâm Tin cậy.

 5. Bấm Bảo mật Email.

 6. Bên dưới Email đã mã hóa, chọn hộp kiểm Yêu cầu thư báo nhận S/MIME cho tất cả thư đã ký S/MIME .

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×