Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả về cú pháp công thức và cách dùng hàm GAMMA trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về giá trị hàm gamma.

Cú pháp

GAMMA(number)

Cú pháp hàm GAMMA có các đối số sau đây.

  • Number    Bắt buộc. Trả về một số.

Chú thích

  • Hàm GAMMA dùng phương trình sau đây:
    Phương trình GAMMA

  • Г(N+1) = N * Г(N)

  • Nếu đối số Number là số nguyên âm hoặc bằng 0, hàm GAMMA trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu đối số Number chứa ký tự không hợp lệ, hàm GAMMA trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=GAMMA(2.5)

Trả về giá trị hàm gamma của 2,5 (1,329).

1,329

=GAMMA(-3.75)

Trả về giá trị hàm gamma của -3,75 (0,268).

0,268

=GAMMA(0)

Trả về giá trị lỗi #NUM! vì 0 không phải là đối số hợp lệ.

#NUM!

=GAMMA(-2)

Trả về giá trị lỗi #NUM! vì số nguyên âm không phải đối số hợp lệ.

#NUM!

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×