GAMMA (Hàm GAMMA)

Bài viết này mô tả về cú pháp công thức và cách dùng hàm GAMMA trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về giá trị hàm gamma.

Cú pháp

GAMMA(number)

Cú pháp hàm GAMMA có các đối số sau đây.

  • Number    Bắt buộc. Trả về một số.

Chú thích

  • Hàm GAMMA dùng phương trình sau đây:
    Phương trình GAMMA

  • Г(N+1) = N * Г(N)

  • Nếu đối số Number là số nguyên âm hoặc bằng 0, hàm GAMMA trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu đối số Number chứa ký tự không hợp lệ, hàm GAMMA trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=GAMMA(2.5)

Trả về giá trị hàm gamma của 2,5 (1,329).

1,329

=GAMMA(-3.75)

Trả về giá trị hàm gamma của -3,75 (0,268).

0,268

=GAMMA(0)

Trả về giá trị lỗi #NUM! vì 0 không phải là đối số hợp lệ.

#NUM!

=GAMMA(-2)

Trả về giá trị lỗi #NUM! vì số nguyên âm không phải đối số hợp lệ.

#NUM!

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×