Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm GESTEP trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về 1 nếu số ≥ bước; ngược lại trả về 0 (không). Dùng hàm này để lọc một tập giá trị. Ví dụ: bằng cách cộng tổng một vài hàm GESTEP, bạn đếm được số giá trị vượt quá một ngưỡng.

Cú pháp

GESTEP(number, [step])

Cú pháp hàm GESTEP có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Giá trị để kiểm tra bước.

  • Step    Tùy chọn. Giá trị ngưỡng. Nếu bạn bỏ qua giá trị của bước, hàm GESTEP sẽ dùng số 0.

Chú thích

Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, hàm GESTEP trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=GESTEP(5, 4)

Kiểm tra xem 5 có lớn hơn hoặc bằng giá trị bước, 4, hay không.

1

=GESTEP(5, 5)

Kiểm tra xem 5 có lớn hơn hoặc bằng giá trị bước, 5, hay không.

1

=GESTEP(-4, -5)

Kiểm tra xem -4 có lớn hơn hoặc bằng giá trị bước, -5, hay không.

1

=GESTEP(-1)

Kiểm tra xem -1 có lớn hơn giá trị bước mặc định, 0, hay không.

0

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×