Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm GESTEP trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về 1 nếu số ≥ bước; ngược lại trả về 0 (không). Dùng hàm này để lọc một tập giá trị. Ví dụ: bằng cách cộng tổng một vài hàm GESTEP, bạn đếm được số giá trị vượt quá một ngưỡng.

Cú pháp

GESTEP(number, [step])

Cú pháp hàm GESTEP có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Giá trị để kiểm tra bước.

  • Step    Tùy chọn. Giá trị ngưỡng. Nếu bạn bỏ qua giá trị của bước, hàm GESTEP sẽ dùng số 0.

Chú thích

Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, hàm GESTEP trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=GESTEP(5, 4)

Kiểm tra xem 5 có lớn hơn hoặc bằng giá trị bước, 4, hay không.

1

=GESTEP(5, 5)

Kiểm tra xem 5 có lớn hơn hoặc bằng giá trị bước, 5, hay không.

1

=GESTEP(-4, -5)

Kiểm tra xem -4 có lớn hơn hoặc bằng giá trị bước, -5, hay không.

1

=GESTEP(-1)

Kiểm tra xem -1 có lớn hơn giá trị bước mặc định, 0, hay không.

0

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×