Giúp ngăn các thay đổi đối với phiên bản cuối cùng của tệp

Đăng ký Office 365, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Sử dụng Đánh dấu là Cuối cùng để đặt tệp Word, Excel hoặc PowerPoint của bạn ở trạng thái chỉ đọc. Khi bạn đánh dấu là cuối cùng, hãy nhập, chỉnh sửa các lệnh, dấu soát lỗi sẽ bị vô hiệu lực hoặc tắt, đồng thời tệp sẽ trở thành chỉ đọc và thuộc tính Trạng thái của tài liệu được đặt là cuối cùng.

Lưu ý: 

Bạn muốn làm gì?

Đánh dấu một tệp là cuối cùng

Bật sửa cho tệp được đánh dấu là cuối cùng

Đánh dấu một tệp là cuối cùng

Sau khi bạn bấm đánh dấu là cuối cùng để đánh dấu một tệp là cuối cùng, một thông báo sẽ cho bạn biết rằng tệp được đánh dấu là cuối cùng để ngăn không cho chỉnh sửa.

  1. Trong tệp Word, PowerPoint hay Excel, bấm Tệp > Thông tin > Bảo vệ (Tài liệu, Bản trình bày hoặc Sổ làm việc) > Đánh dấu là Cuối cùng. Ảnh chụp màn hình sau đây cho thấy Đánh dấu là Cuối cùng trong Excel 2016.

Office 2016 Excel Đánh dấu là Bản cuối

Lưu ý: Trong Office 2010 và Office 2013, tùy chọn Đánh dấu là Cuối cùng nằm bên dưới Quyền. Ảnh chụp màn hình sau đây cho thấy Đánh dấu là Cuối cùng trong Excel 2013.

Chọn Đánh dấu là cuối cùng bên dưới Bảo vệ Sổ làm việc
  1. Bấm vào nút Microsoft Office Hình ảnh nút Office , trỏ tới chuẩn bị, rồi bấm đánh dấu là cuối cùng.

  2. Bấm OK hai lần.

    Lưu ý: 

    • Để xác định xem bản trình bày đã được đánh dấu là cuối cùng hay không, hãy tìm biểu tượng đánh dấu là cuối cùng trong thanh trạng thái ở dưới cùng bên trái của cửa sổ PowerPoint, như được hiển thị trong hình sau đây:

    • Biểu tượng Đánh dấu là Cuối cùng hiển thị trên thanh trạng thái cho các tài liệu được đánh dấu là cuối cùng

Bật sửa cho tệp được đánh dấu là cuối cùng

Lệnh Đánh dấu là Cuối cùng được chọn trong các tệp đã được đánh dấu là cuối cùng. Nếu bạn muốn cho phép chức năng chỉnh sửa đối với một tệp vốn được đánh dấu là cuối cùng, bạn có thể làm theo thủ tục trên để bấm vào lệnh Đánh dấu là Cuối cùng lần nữa.

Lưu ý: Bạn cũng có thể thấy một tệp đã được đánh dấu là cuối cùng hay chưa bằng cách tìm kiếm biểu tượng Đánh dấu là Cuối cùng trong thanh trạng thái.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×