Site SharePoint phát hành cho phép các tác giả tạo và sửa đổi nội dung web, rồi phát hành nội dung đó trên mạng nội bộ hoặc site Internet công cộng. Điều làm nên sự khác biệt cho site phát hành là tập hợp các tính năng hỗ trợ cho quy trình phát hành nội dung. Bao gồm kiểm nhập và kiểm xuất, lên lịch và dòng công việc, thư viện hình ảnh và trang, phần web, kiểu nội dung, v.v.

Site SharePoint phát hành được xây dựng từ mẫu site phát hành. Mẫu là tệp để chỉ định diện tích tổng thể của một site và có thể bao gồm những nội dung sau:

  • Phần web

  • Bố trí trang

  • Chủ đề

  • Hình ảnh, trang và thư viện tài liệu

  • Tùy chỉnh cho Khởi động Nhanh hoặc dẫn hướng toàn cầu

  • Nội dung site (nội dung danh sách và thư viện tài liệu)

Một số mẫu khác nhau sẵn dùng ở cả mức site và tuyển tập site và bạn chọn mẫu mình muốn sử dụng khi tạo site. Để tìm hiểu thêm về mẫu, hãy xem Sử dụng mẫu để tạo các loại site SharePoint khác nhau

Bảng sau đây mô tả từng mẫu site phát hành.

Mẫu

Mục đích

Wiki Doanh nghiệp

Trang dành cho phát hành kiến thức mà bạn thu thập được và muốn chia sẻ trong toàn doanh nghiệp. Ứng dụng này cung cấp trải nghiệm dễ dàng chỉnh sửa nội dung ở một vị trí duy nhất để đồng tác giả nội dung, các cuộc thảo luận và quản lý dự án.

Cổng thông tin Phát hành

Cấu trúc phân cấp site bắt đầu cho một site trên Internet hoặc cổng thông tin mạng nội bộ. Bạn có thể tùy chỉnh dễ dàng với thương hiệu đặc biệt và bao gồm trang chủ, trang chủ các bản phát hành báo chí mẫu, Trung tâm Tìm kiếm và trang đăng nhập. Thông thường, site này có nhiều người đọc hơn người đóng góp và được sử dụng để phát hành các trang web có dòng công việc phê duyệt. Mẫu này chỉ sẵn dùng ở mức tuyển tập site.

Site Phát hành

Một site trống để mở rộng website của bạn và nhanh chóng phát hành các trang web. Người đóng góp có thể làm việc trên bản thảo của các trang và phát hành những trang này để chúng hiển thị với người đọc. Site bao gồm các thư viện hình ảnh và tài liệu để lưu giữ tài sản phát hành web và chỉ sẵn dùng ở cấp độ site.

Site phát hành với Dòng công việc

Trang web để phát hành các trang web theo lịch biểu bằng cách sử dụng dòng công việc phê duyệt. Site có các thư viện hình ảnh và tài liệu để lưu giữ tài sản phát hành web. Theo mặc định, chỉ có thể tạo những site theo mẫu này ở bên dưới site này. Mẫu này chỉ sẵn dùng ở mức site khi mẫu site Cổng thông tin Phát hành được sử dụng để tạo site mức cao nhất.

Danh mục Sản phẩm

SharePoint Server 2019 định. Site để quản lý dữ liệu danh mục sản phẩm có thể được phát hành đến site trên internet thông qua tìm kiếm. Danh mục sản phẩm có thể được đặt cấu hình để hỗ trợ các biến thể sản phẩm và thuộc tính sản phẩm đa ngôn ngữ. Site bao gồm các trang quản trị để quản lý dẫn hướng theo nhiều mặt cho sản phẩm. Mẫu này chỉ sẵn dùng ở mức tuyển tập site.

Site liên lạc

SharePoint Server 2019 chỉ SharePoint Online. Phát hành nội dung sống động, đẹp tới mọi người trong tổ chức của bạn để giúp họ luôn cập nhật và gắn kết mọi người về các chủ đề, sự kiện hoặc dự án.

Lưu ý: 

  • Theo mặc định, bạn chỉ có thể chọn SitePhát hành, SitePhát hành với Dòng công việc hoặc mẫu site Wiki Doanh nghiệp khi tạo site con của site phát hành. Tuy nhiên, bạn có thể bật thêm mẫu site bằng cách bấm vào Bố trí trang và mẫu site bên dưới Giao diện trên trang Cài đặt Site.

  • Bạn có thể tạo tuyển tập site bằng cách dùng mẫu site Wiki Doanh nghiệp chỉ khi bạn là người quản trị kho thuật ngữ. Không nhất thiết phải là người quản trị kho thuật ngữ để tạo ra một site con sử dụng mẫu site Wiki Doanh nghiệp.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×