Nếu bạn nhìn thấy mã lỗi 0x00000000, bạn OneNote không thể...

Đưa vào đây mọi thông tin bổ sung về dấu hiệu hoặc kết quả cuối cùng của lỗi.

Bối cảnh

Mô tả nguyên nhân của vấn đề (điều gì xảy ra, nhưng điều gì đã xảy ra sai) hoặc chia sẻ ở đây bất kỳ thông tin kỹ thuật nào mà khách hàng cần biết để xác nhận hoặc hiểu vấn đề mà họ đang gặp phải hoặc trạng thái hiện tại của họ.

Giải pháp thay thế hoặc Giải pháp

Thay đổi tiêu đề ở trên để cho biết chúng tôi đang đưa ra giải pháp thay thế tạm thời hay giải pháp thực sự. Sau đó, thay đổi dòng văn bản này thành "Hãy làm như sau:"

  1. Bước 1.

  2. Bước 2.

  3. Bước 3.

  4. Bước 4.

  5. Bước 5.

  6. Bước 6.

  7. Bước 7.

  8. Bước 8.

Lưu ý: Thêm ghi chú hoặc mẹo về bất kỳ thông tin quan trọng nào khác mà người dùng cần ghi nhớ. (Các tiền tố sẵn dùng cho hộp này là Ghi chú, Mẹo, Quan trọng và Thận trọng.)

Xem thêm trợ giúp

Nếu bạn vẫn thấy lỗi này sau khi đã khắc phục, vui lòng báo cáo sự cố này trong Diễn đàn OneNote trên Microsoft Community để chúng tôi có thể tìm hiểu thêm về nguyên nhân và tìm giải pháp. 

Xem thêm

Trung tâm trợ giúp OneNote

Các bản sửa lỗi hoặc giải pháp thay thế cho các sự cố gần đây trong OneNote for Windows

Các bản sửa lỗi hoặc giải pháp thay thế cho các sự cố gần đây trong OneNote for Mac, iPhone và iPad

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×