Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn nhìn thấy mã lỗi 0xE000002E, thì OneNote cần làm mới nhưng không thể tự động thực hiện điều này. Đây là thường là vấn đề tạm thời và sẽ tự động được khắc phục vào lần tới khi thực hiện đồng bộ đầy đủ. Nếu bạn không muốn chờ đến lần đồng bộ tự động tiếp theo, thì bạn có thể bắt buộc thực hiện đồng bộ đầy đủ bằng cách nhấn Shift+F9 trong khi OneNote đang chạy.
 

Thêm trợ giúp

Nếu bạn vẫn nhìn thấy thông báo lỗi này sau khi đã thực hiện đồng bộ thủ công, vui lòng báo cáo vấn đề này trong Diễn đàn OneNote trên Microsoft Answers để chúng tôi có thể tìm hiểu nguyên nhân và tìm giải pháp.
 

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×