Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể gặp lỗi có chứa các số ngẫu nhiên khi tải xuống các ứng dụng Office từ cửa hàng Google Play. Đội ngũ của Google Play đã biết vấn đề này và đang nỗ lực giải quyết những sự cố đó. Trong thời gian này, vui lòng xem bên dưới để biết thêm thông tin và dùng thử những giải pháp thay thế được đề xuất.

Lỗi Cửa hàng Google Play là gì?

Lỗi Cửa hàng Google Play thường chứa các số ngẫu nhiên và được tạo ra khi bạn tìm cách tải xuống các ứng dụng từ Cửa hàng Google Play. Những lỗi này có thể là do các bản cập nhật của Cửa hàng Google Play, sự cố của bộ đệm ẩn Google, sự cố về dữ liệu được lưu trữ trên Cửa hàng Google Play hoặc sự cố về tài khoản Google.

Sau đây là một số lỗi thông dụng nhất của Cửa hàng Google Play:

 • Mã lỗi 18 của Cửa hàng Google Play

 • Mã lỗi 20 của Cửa hàng Google Play

 • Mã lỗi 103 của Cửa hàng Google Play

 • Mã lỗi 194 của Cửa hàng Google Play

 • Mã lỗi 492 của Cửa hàng Google Play

 • Mã lỗi 495 của Cửa hàng Google Play

 • Mã lỗi 505 của Cửa hàng Google Play

 • Mã lỗi 506 của Cửa hàng Google Play

 • Mã lỗi 509 của Cửa hàng Google Play

 • Mã lỗi 905 của Cửa hàng Google Play

Giải quyết Lỗi của Cửa hàng Google Play

Thử các giải pháp thay thế sau để sửa các lỗi của Cửa hàng Google Play.

Xóa bộ đệm ẩn của Cửa hàng Google Play

 1. Mở menu Thiết đặt trên thiết bị của bạn.

 2. Đi tới Ứng dụng hoặc Trình quản lý Ứng dụng. (Tùy chọn này có thể thay đổi theo thiết bị của bạn.)

 3. Cuộn đến Tất cả ứng dụng rồi cuộn xuống đến ứng dụng Cửa hàng Google Play.

 4. Mở chi tiết ứng dụng và gõ nhẹ nút Bắt buộc dừng.

 5. Gõ nhẹ vào nút Xóa bộ đệm ẩn.

 6. Lặp lại các bước bên trên nhưng thay thế Cửa hàng Google Play ở bước 3 bằng dịch vụ Google Play.

 7. Thử tải lại ứng dụng.

  Xóa Bộ đệm ẩn của Ứng dụng Cửa hàng Google Play Nút Xóa bộ đệm ẩn

Xóa dữ liệu của Cửa hàng Google Play

Nếu thao tác xóa bộ đệm ẩn của Cửa hàng Google Play và Dịch vụ Google Play không giải quyết được sự cố, hãy thử xóa dữ liệu của Cửa hàng Google Play:

 1. Mở menu Thiết đặt trên thiết bị của bạn.

 2. Đi tới Ứng dụng hoặc Trình quản lý Ứng dụng. (Tùy chọn này có thể thay đổi theo thiết bị của bạn.)

 3. Cuộn đến Tất cả ứng dụng rồi cuộn xuống đến ứng dụng Cửa hàng Google Play.

 4. Mở chi tiết ứng dụng và gõ nhẹ nút Bắt buộc dừng.

 5. Gõ nhẹ nút Xóa dữ liệu.

  Nút Xóa dữ liệu

Khi đã xóa bộ đệm ẩn và dữ liệu, lỗi Cửa hàng Google Play sẽ có thể được giải quyết. Nếu không, hãy tiếp tục bước tiếp theo.

Loại bỏ tài khoản Google của bạn rồi thêm vào lại

Nếu thao tác xóa bộ đệm ẩn và dữ liệu không giải quyết được sự cố, hãy loại bỏ Tài khoản Google của bạn, khởi động lại thiết bị rồi thêm lại tài khoản Google của bạn.

 1. Mở menu Thiết đặt trên thiết bị của bạn.

 2. Bên dưới Tài khoản, hãy gõ nhẹ vào tên của tài khoản mà bạn muốn loại bỏ. Nếu bạn đang sử dụng tài khoản Google, hãy gõ nhẹ vào Google và sau đó chọn tài khoản đó.

 3. Gõ nhẹ vào biểu tượng Menu ở góc trên bên phải của màn hình.

 4. Gõ nhẹ vào Loại bỏ tài khoản.

 5. Khởi động lại thiết bị rồi thêm lại tài khoản của bạn. Sau đó thử tải xuống ứng dụng.

  Tài khoản Google Loại bỏ Tài khoản

Trợ giúp bổ sung

Nếu các bước này không giải quyết được sự cố, hãy tham khảo:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×