Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn nhận được một thông báo lỗi liên quan đến giọng nói trong Skype for Business. Để được trợ giúp vào việc giải quyết các vấn đề, liên hệ với nhóm hỗ trợ của bạn. Cho thông tin về khắc phục sự cố các thông báo lỗi liên quan đến giọng nói, hãy xem Khắc phục sự cố Skype cho doanh nghiệp các vấn đề âm thanh.

Nếu bạn nhận được một thông báo lỗi trong khi đặt một cuộc gọi thoại trong Skype for Business, thực hiện như sau:

  1. Hãy chắc chắn rằng kết nối Internet của bạn là trực tuyến và làm việc đúng cách.

  2. Kiểm tra số hoặc liên hệ mà bạn đang cố gắng đạt được. Đảm bảo rằng số điện thoại hoặc địa chỉ được nhập một cách chính xác.

  3. Gửi một tin nhắn nhanh hoặc email để xác nhận rằng người nhận cuộc gọi có thể nhận cuộc gọi.

Lưu ý: Cuộc gọi thoại có thể nhận được kết nối tạm thời nếu máy tính hoặc mạng của bạn đang gặp vấn đề kết nối liên tục.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×