Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể gặp lỗi này khi tìm cách kích hoạt Office 2016 for Mac:

Đã đạt giới hạn cài đặt

Tài khoản <địa chỉ email> của bạn đã được sử dụng để kích hoạt Office trên số lượng máy tính tối đa được phép. Truy nhập trang tài khoản của bạn để quản lý cài đặt, rồi quay lại đây để thử kích hoạt lại.

Thông báo lỗi đã đạt giới hạn cài đặt

Lỗi này xảy ra khi bạn đã đạt số lần kích hoạt tối đa mà Office cho phép. Nếu bạn đã mua Office 2016 for Mac dưới dạng giấy phép đơn, bạn sẽ chỉ nhận được bản cài đặt một lần.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×