Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Chế độ tương thích ngăn việc mất chức năng chỉnh sửa và giúp bạn cộng tác dễ dàng hơn với những người sử dụng các phiên bản trước của PowerPoint. Mất chức năng có thể xảy ra khi văn bản và đối tượng, chẳng hạn như hình dạng hoặc đồ họa SmartArt, được chuyển đổi thành ảnh hoặc ảnh bitmap. Hoặc, ví dụ, nếu bạn đã thêm hoạt hình vào văn bản và sau đó văn bản được chuyển đổi thành một hình ảnh, hoạt hình sẽ bị mất.

Lưu ý: Để tìm hiểu cách bật hoặc tắt chế độ tương thích, chạy Bộ kiểm tra Tương thích hoặc chuyển đổi bản trình bày thành phiên bản PowerPoint mới hơn, hãy xem Sử dụng chế độ tương thích để làm việc với các phiên bản khác nhau của PowerPoint.

Chế độ tương thích bắt buộc khả năng tương thích giữa các phiên bản mới hơn của tệp PowerPoint và PowerPoint 97-2003 (.ppt) bằng cách chặn các tính năng bên trong phiên bản mới hơn có khả năng thêm nội dung, chẳng hạn như hiệu ứng, không tương thích với tệp PowerPoint 97-2003. Chế độ tương thích đảm bảo rằng bạn sẽ có thể mở và lưu tệp PowerPoint 97–2003 mà không cần chuyển đổi chúng.

Trong chế độ tương thích, bạn có thể mở, sửa và lưu bản trình bày PowerPoint 97–2003, nhưng bạn sẽ không thể sử dụng tất cả các tính năng mới của PowerPoint. Trong các phiên bản gần đây của PowerPoint, chế độ tương thích được kích hoạt khi bạn thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Mở tệp đã được lưu ở định dạng PowerPoint 97–2003 (.ppt).

  • Chuyển đổi định dạng tệp PowerPoint thành định dạng tệp PowerPoint 97–2003 bằng cách sử dụng Lưu Như.

  • Đặt PowerPoint để lưu tất cả các bản trình bày theo định dạng PowerPoint 97-2003.

Khi bạn lưu tệp PowerPoint (.pptx) dưới dạng tệp bản trình bày PowerPoint 97-2003 (.ppt), PowerPoint sẽ tự động chạy Bộ kiểm tra Tương thích để xác định các vấn đề có thể có về tính tương thích. Bộ kiểm tra Tương thích sẽ cảnh báo bạn về bất kỳ nội dung nào có thể không tương thích với các phiên bản trước của PowerPoint.

Để tìm hiểu cách chạy Bộ kiểm tra Tương thích theo cách thủ công, hãy xem Sử dụng chế độ tương thích để làm việc với các phiên bản khác nhau của PowerPoint.

Cách nhận biết bạn có đang ở chế độ tương thích không

Nếu bạn đang ở chế độ tương thích:

Các cấu phần của bản trình bày hoạt động khác trong chế độ tương thích

Sau đây là danh sách các cấu phần bản trình bày hoạt động khác hoặc không sẵn dùng khi bạn làm việc trong chế độ tương thích.

Cấu phần PowerPoint

Hành vi trong chế độ tương thích

Bóng thả xuống

Đổ bóng mềm, bên ngoài được chuyển đổi thành đổ bóng cứng mà bạn có thể chỉnh sửa.

Viền ngoài chuyển màu trên hình hoặc văn bản

Không khả dụng.

Phông đầu đề và nội dung

Phông đầu đề và nội dung được chuyển đổi thành định dạng tĩnh. Nếu sau đó bạn mở lại tệp và sử dụng kiểu khác thì phông chữ đầu đề và nội dung sẽ không tự động thay đổi.

Các mức thụt lề

Một số mức thụt lề không khả dụng.

Nhiều cột văn bản

Không khả dụng.

Hình trong chỗ dành sẵn

Không khả dụng.

Gạch ngang chữ và gạch kép trên văn bản

Không khả dụng.

Biểu tượng

Không khả dụng.

Hiệu ứng văn bản, chẳng hạn như đổ bóng, phản chiếu và vầng sáng

Không khả dụng.

Chủ đề

Một số chủ đề khiến hình và chỗ dành sẵn chuyển thành hình ảnh.

Kiểu Nhanh WordArt

Không khả dụng.

Kiểm tra tính tương thích của bản trình bày với các phiên bản trước của PowerPoint

Để đảm bảo bản trình bày của bạn không gặp vấn đề về tương thích làm giảm chức năng hoặc độ trung thực trong các phiên bản trước của PowerPoint, bạn có thể chạy Bộ kiểm tra Tương thích. Bộ kiểm tra Tương thích tìm thấy bất kỳ vấn đề tương thích tiềm ẩn nào trong bản trình bày của bạn và giúp bạn tạo báo cáo để bạn có thể giải quyết chúng.

Quan trọng: Khi bạn làm việc trên bản trình bày của mình ở chế độ tương thích, nơi bản trình bày có định dạng tệp PowerPoint 97-2003 (.ppt) thay vì định dạng tệp dựa trên XML mới hơn (.pptx), Bộ kiểm tra Tương thích sẽ tự động chạy khi bạn lưu bản trình bày của mình.

Có hai loại thông báo khác nhau của Bộ kiểm tra Tương thích:

  • Loại thông báo phổ biến nhất thông báo cho bạn biết rằng bạn sẽ mất chức năng chỉnh sửa khi mở bản trình bày trong phiên bản PowerPoint cũ hơn. Ví dụ, nếu bạn lưu một bản trình bày có đồ họa SmartArt theo một phiên bản trước đây của định dạng PowerPoint, sau đó mở tệp đó trong phiên bản trước đây của PowerPoint, thì đồ họa SmartArt sẽ bị chuyển thành một ảnh. Tuy nhiên, nếu bạn mở lại tệp trong một phiên bản mới hơn của PowerPoint mà không thực hiện bất kỳ chỉnh sửa nào đối với ảnh đồ họa SmartArt, bạn có thể tiếp tục chỉnh sửa đồ họa SmartArt của mình. Những dạng thông báo này đều có "trong phiên bản trước của PowerPoint" trong đó.

  • Loại thư thứ hai thông báo cho bạn biết rằng bạn sẽ vĩnh viễn mất chức năng. Ví dụ: nếu bạn sửa đổi văn bản chỗ dành sẵn trên bố trí tùy chỉnh, văn bản chỗ dành sẵn đó sẽ bị mất vĩnh viễn.

Để biết thêm thông tin về thông báo của Bộ kiểm tra Tương thích, hãy xem Bộ kiểm tra Tương thích trong PowerPoint.

Để tìm hiểu cách chạy Bộ kiểm tra Tương thích, hãy xem Sử dụng chế độ tương thích để làm việc với các phiên bản khác nhau của PowerPoint.

Tại sao một tùy chọn hoặc lệnh không khả dụng?

Trong hầu hết các trường hợp, nếu một tùy chọn hoặc lệnh không khả dụng, đây là chỉ báo cho biết bạn đang ở chế độ tương thích. Để chắc chắn, hãy xác nhận rằng bạn đang ở chế độ tương thích. Sau khi bạn xác định rằng bạn đang ở chế độ tương thích, hãy lưu bản trình bày trong loại tệp hiện tại (.pptx) và sau đó tùy chọn hoặc lệnh trở nên sẵn dùng để bạn sử dụng.

Xem thêm

Sử dụng phương thích tương thích để làm việc với các phiên bản khác của PowerPoint

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×