Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể sử dụng vùng hỗn tạp dưới dạng một nơi để tạo hoặc giữ các đối tượng mà bạn hiện không muốn trên bất kỳ trang nào. Vùng đầu là khu vực có màu bao quanh trang và giống nhau đối với tất cả các trang trong ấn phẩm của bạn. Khi bạn đặt một đối tượng trong vùng đầu trong khi bạn đang xem một trang, bạn có thể thấy nó và truy nhập nó khi bạn xem bất kỳ trang nào khác trong ấn phẩm. Điều này làm cho khu vực đầu có vị trí tổ chức hữu ích cho các đối tượng mà bạn không muốn xóa, nhưng không thể sử dụng ngay lập tức. Các mục trong vùng đầu sẽ không in ra khi bạn in ấn phẩm của mình.

Ngoài ra, trong Microsoft Publisher 2013 và các phiên bản mới hơn, khu vực đầu sẽ được dùng để giữ ảnh khi bạn lần đầu tiên chèn chúng. Sau đó, bạn có thể kéo ảnh từ vùng cào đến vị trí bạn muốn trên trang.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×