Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn thường có thể cải thiện giao diện cho tài liệu của mình bằng cách giữ các từ và đoạn văn nhất định cùng nhau trên trang hoặc ngắt trang. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng gạch nối để cải thiện khả năng đọc tổng thể.

Word động ngắt văn bản ở một khoảng trắng hoặc gạch nối ở cuối dòng. Để giữ hai từ hoặc một từ gạch nối với nhau trên một dòng, bạn có thể dùng dấu cách không ngắt hoặc gạch nối không ngắt thay vì dấu cách thông thường hoặc gạch nối.

 1. Bấm vào nơi bạn muốn chèn dấu cách không ngắt.

 2. Trên tab Chèn , trong nhóm Ký hiệu , bấm Biểu tượng.

  Trên tab Chèn, bấm vào Biểu tượng.
 3. Trong hộp mở ra, bấm vào Xem thêm Ký hiệu.

  Hộp Biểu tượng, bấm vào Thêm Biểu tượng.
 4. Trong hộp thoại Ký hiệu, trên tab Ký tự Đặc biệt, bấm vào hàng Dấu cách Không ngắt để tô sáng, rồi bấm vào Chèn.

  Trên tab "Ký tự Đặc biệt", bấm vào hàng "Dấu cách Không ngắt" để tô sáng dấu này, rồi bấm vào "Chèn".
 5. Bấm Đóng.

  Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng phím tắt. Bấm vào nơi bạn muốn chèn dấu cách không ngắt và nhấn Ctrl+Shift+Phím cách.

Đôi khi, bạn muốn một từ gạch nối nằm cùng nhau trên một dòng mà không ngắt ngang dòng.

 1. Bấm vào nơi bạn muốn chèn gạch nối không ngắt.

 2. Trên tab Chèn , trong nhóm Ký hiệu , bấm Biểu tượng.

  Trên tab Chèn, bấm vào Biểu tượng.
 3. Trong hộp mở ra, bấm vào Xem thêm Ký hiệu.

  Hộp Biểu tượng, bấm vào Thêm Biểu tượng.
 4. Trong hộp thoại Ký hiệu, trên tab Ký tự Đặc biệt, bấm vào hàng Gạch nối không ngắt để tô sáng dấu này, rồi bấm vào Chèn.

  Trên tab Ký tự Đặc biệt, bấm vào hàng Dấu gạch nối để tô sáng dấu này, rồi bấm vào Chèn.
 5. Bấm Đóng.

  Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng phím tắt. Bấm vào nơi bạn muốn chèn gạch nối không ngắt và nhấn Ctrl+Shift+Dấu Trừ.

Word động ngắt đoạn văn ở cuối trang, vì vậy đoạn văn bắt đầu trên một trang sẽ tiếp tục ở trang tiếp theo. Để giữ toàn bộ đoạn văn trên cùng một trang, hãy làm theo các bước sau.

 1. Bấm chuột phải vào đoạn văn bạn muốn giữ lại cùng nhau. Trong hộp mở ra, chọn Đoạn văn.

  Bấm vào tùy chọn Đoạn văn.
 2. Trong hộp thoại Đoạn văn, bấm vào tab Ngắt Dòng và Ngắt Trang.

 3. Trong phần Phân trang , chọn hộp kiểm Giữ các dòng cùng nhau, rồi bấm OK.

Nếu hai đoạn văn liên tiếp hoặc một tiêu đề phụ và một đoạn văn có liên quan chặt chẽ, bạn có thể muốn giữ chúng trên cùng một trang.

 1. Bấm chuột phải vào đoạn văn hoặc tiêu đề phụ mà bạn muốn giữ lại với nội dung theo sau nó. Trong hộp mở ra, chọn Đoạn văn.

  Bấm vào tùy chọn Đoạn văn.
 2. Trong hộp thoại Đoạn văn, bấm vào tab Ngắt Dòng và Ngắt Trang.

 3. Trong phần Phân trang , hãy chọn hộp kiểm Giữ với phần tiếp theo, rồi bấm OK.

  Mẹo: Tốt nhất bạn không nên thêm dấu ngắt dòng bổ sung giữa các đoạn văn vì Word hiểu mỗi ngắt dòng là điểm bắt đầu của một đoạn văn mới và dấu ngắt trang có thể không xảy ra đúng cách. Nếu bạn muốn khoảng cách giữa các đoạn văn, hãy dùng các điều khiển Dãn cách Đoạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Thay đổi giãn cách giữa các đoạn văn.

Nếu một đoạn văn có dấu ngắt trang ở giữa để chỉ dòng cuối cùng xuất hiện ở đầu trang sau, dòng cô đơn này được gọi là "dòng thiếu". Mặt khác, nếu đoạn văn có dấu ngắt trang ở giữa để chỉ dòng đầu tiên xuất hiện ở cuối trang trong khi phần còn lại của đoạn văn xuất hiện trên trang tiếp theo thì dòng cô đơn này được gọi là "mồ côi".

Nếu bạn muốn tránh dòng thiếu và dòng mồ côi trong tài liệu của mình, hãy làm theo các bước sau.

 1. Bấm chuột phải vào đoạn văn bạn muốn tránh dòng thiếu và dòng mồ côi. Trong hộp mở ra, chọn Đoạn văn.

 2. Bấm tab Ngắt dòng và trang.

 3. Trong phần Phân trang , chọn hộp kiểm Điều khiển Dòng thiếu/Dòng mồ côi.

 4. Bấm vào OK.

Nếu một từ quá dài để khớp ở cuối dòng, Microsoft Office Word 2007 di chuyển từ đó đến đầu dòng tiếp theo thay vì gạch nối từ đó. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng tính năng Gạch nối để gạch nối tự động hoặc thủ công cho văn bản, chèn gạch nối tùy chọn hoặc không ngắt và đặt khoảng cách tối đa được phép giữa một từ và lề phải mà không gạch nối từ đó.

Với gạch nối tự động, Office Word 2007 tự động chèn gạch nối ở vị trí cần thiết. Nếu sau này bạn chỉnh sửa tài liệu và thay đổi ngắt dòng, Office Word 2007 sẽ gạch nối lại tài liệu.

 1. Đảm bảo rằng không có văn bản nào được chọn.

 2. Trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Thiết lập Trang , hãy bấm Gạch nối, rồi bấm Tự động.

  Hình ảnh dải băng Word

Gạch nối tùy chọn là gạch nối được dùng để điều khiển vị trí ngắt từ hoặc cụm từ nếu gạch nối rơi vào cuối dòng. Ví dụ: bạn có thể chỉ định rằng từ "không in" sẽ ngắt thành "không in" thay vì "không in.". Khi bạn chèn gạch nối tùy chọn vào một từ không nằm ở cuối dòng, gạch nối sẽ chỉ hiển thị nếu bạn bật Hiện /Ẩn.

 1. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Đoạn văn, bấm Hiển thị/Ẩn.

  Ảnh Ribbon Word

 2. Bấm vào từ bạn muốn chèn gạch nối tùy chọn.

 3. Nhấn CTRL+GẠCH NỐI.

Để tự động gạch nối một phần của tài liệu, hãy làm như sau:

 1. Chọn văn bản bạn muốn gạch nối.

 2. Trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Thiết lập Trang , hãy bấm Gạch nối, rồi bấm Tự động.

  Hình ảnh dải băng Word

Khi bạn gạch nối văn bản theo cách thủ công, Office Word 2007 sẽ tìm kiếm văn bản để gạch nối. Sau khi bạn cho biết vị trí bạn muốn gạch nối văn bản, bạn Word gạch nối tùy chọn. Nếu sau này bạn chỉnh sửa tài liệu và thay đổi ngắt dòng, Office Word 2007 sẽ hiển thị và chỉ in các gạch nối tùy chọn vẫn nằm ở cuối dòng. Word không gạch nối lại tài liệu.

 1. Chọn văn bản bạn muốn gạch nối.

 2. Trên tab Bố trí Trang , trong nhóm Thiết lập Trang , hãy bấm Gạch nối, rồi bấm Thủ công.

 3. Nếu Office Word một từ hoặc cụm từ để gạch nối, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để chèn gạch nối tùy chọn vào vị trí mà Office Word đề xuất, hãy bấm .

  • Để chèn gạch nối tùy chọn vào một phần khác của từ, hãy di chuyển điểm chèn đến vị trí đó, rồi bấm .

Dấu gạch nối không ngắt sẽ ngăn các từ, số hoặc cụm từ gạch nối phá vỡ nếu nằm ở cuối dòng văn bản. Ví dụ, bạn có thể ngăn 555-0123 phá vỡ; thay vào đó, toàn bộ mục sẽ di chuyển đến đầu dòng tiếp theo.

 1. Bấm vào nơi bạn muốn chèn gạch nối không ngắt.

 2. Nhấn CTRL+SHIFT+GẠCH NỐI.

Vùng gạch nối là khoảng cách tối đa mà Office Word 2007 cho phép giữa một từ và lề phải mà không gạch nối từ đó. Bạn có thể thay đổi vùng gạch nối để làm cho vùng gạch nối rộng hơn hoặc hẹp hơn. Để giảm số gạch nối, hãy mở rộng vùng gạch nối. Để giảm độ hẹp của lề phải, làm cho vùng gạch nối hẹp hơn.

 1. Trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Thiết lập Trang , hãy bấm Gạch nối, rồi bấm Tùy chọn Gạch nối.

 2. Trong vùng Gạch nối, nhập khoảng cách bạn muốn.

Bạn có thể loại bỏ tất cả gạch nối tự động và từng trường hợp gạch nối thủ công, chẳng hạn như gạch nối tùy chọn và gạch nối không ngắt.

 • Để loại bỏ gạch nối tự động, trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Thiết lập Trang, hãy bấm Gạch nối, rồi bấm Không .

Hình ảnh dải băng Word

 1. Để loại bỏ gạch nối thủ công, trên tab Trang đầu , trong nhóm Sửa , bấm Thay thế.

 2. Nếu bạn không thấy nút Đặc biệt , hãy bấm vào Xem thêm.

 3. Bấm Đặc biệt, rồi bấm vào Gạch nối Tùy chọn để loại bỏ gạch nối thủ công hoặc Gạch nối Không ngắt để loại bỏ gạch nối không ngắt.

 4. Để trống hộp Thay thế.

 5. Bấm Vào Sửa lỗi Tiếp theo, Thay thế hoặc Thay thế Tất cả.

Xem thêm

Ngắt dòng và trang

Chèn ngắt trang

Thay đổi khoảng cách giữa các đoạn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×