Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Có một vài cách để gia nhập Cuộc họp Lync bằng cách sử dụng Lync cho iPad. Ngay khi gia nhập, bạn sẽ có thể nghe được âm thanh cuộc họp, thấy video của những người dự khác (nếu họ đang dùng video) và xem nội dung của bất kỳ cuộc họp nào đang được chia sẻ. Bạn cũng có thể nhanh chóng nối lại cuộc họp hoặc tiếp tục hội thoại trước đó với những người đã từng có mặt trong hội thoại. Và bạn có thể gia nhập Cuộc họp Lync bạn trên iPad mà không cần đăng nhập vào Lync hoặc thậm chí có tài khoản Lync bạn.

Xem phần giới thiệu về cách sử Lync trên thiết bị iPad

Hãy xem video ngắn này để tìm hiểu cách dùng Lync im, thực hiện cuộc gọi và gia nhập cuộc họp trên máy tính của iPad.

Hoặc đọc chi tiết về cách tham gia cuộc Lync và hơn thế nữa

Gia nhập cuộc họp hoặc cuộc gọi hội thảo thoại hoặc video

 1. Để gia nhập cuộc Lync, từ bên trái, gõ nhẹ biểu tượng thứ tư để đến màn hình Cuộc họp.

 2. Từ màn hình Cuộc họp, hãy chọn cuộc họp bạn muốn gia nhập rồi gõ nhẹ Gia nhập Cuộc họp.

 3. Tùy thuộc vào cách bạn đặt các tùy chọn cuộc gọi VoIP như thế nào, sẽ xảy ra một trong các trường hợp sau:

 • Bạn sẽ kết nối với âm thanh hoặc video dùng VoIP bằng cách dùng Wi-Fi (nếu bạn kết nối mạng Wi-Fi) hoặc gói dữ liệu di động của bạn.

 • Hoặc, Lync gọi cho bạn trên điện thoại di động và bạn sẽ cần chấp nhận cuộc gọi Lync để gia nhập cuộc họp. Điều này chỉ xảy ra khi các tùy chọn cuộc gọi âm thanh hoặc video của bạn được đặt ở chế độ BẬT và thiết bị của bạn không kết nối mạng Wi-Fi.

Gia nhập cuộc Lync họp hoặc cuộc gọi hội thảo bằng điện thoại

Bạn cũng có thể quay số tới cuộc họp từ bất kỳ điện thoại nào bằng cách quay số Gia nhập bằng Điện thoại được liệt kê trong thư mời cuộc họp. Số điện thoại gọi vào sẽ được ghi ở dưới cùng của yêu cầu cuộc họp.

Sau khi bạn quay số, số điện thoại của bạn sẽ hiển thị trong danh sách người dự cuộc họp.

Chờ trong phòng đợi cuộc họp

Phòng đợi cuộc họp là khu vực chờ trực tuyến. Người chủ trì cuộc họp có thể kiểm soát việc truy nhập vào cuộc họp hoặc chấp nhận người nào đó không có chứng danh cuộc họp đúng.

Nếu người chủ trì cuộc họp đã bật phòng đợi cuộc họp, bạn sẽ cần đợi cho đến khi người chủ trì cuộc họp chấp nhận bạn vào cuộc họp. Nếu bạn đang đợi trong phòng chờ, thì đừng di chuyển tới ứng dụng khác vì yêu cầu gia nhập cuộc họp của bạn sẽ bị hủy nếu bạn làm vậy.

Gia nhập Lync cuộc họp nếu bạn không phải là người Lync hoặc không đăng nhập vào Lync

Bạn có thể gia nhập cuộc Lync cuộc họp trên iPad bạn mà không cần đăng nhập vào Lync hoặc thậm chí có tài Lync khoản. Đây là cách thực hiện:

 1. Cài đặt Lync 2013 (từ App store cho iPad) trước cuộc họp. (Nếu bạn không cài đặt Lync trước, bạn sẽ được nhắc cài đặt ứng dụng khi tìm cách gia nhập cuộc họp.)

 2. Không đăng nhập vào Lync.

 3. Khi bạn gõ nhẹ vào nối kết cuộc họp trên thiết bị di động của bạn, bạn sẽ nhận được Lync nhắc gia nhập cuộc họp.

 4. Gõ nhẹ Đăng nhập với tư cách là khách mời.

Ngay khi bạn nhập tên, bạn sẽ được chấp nhận vào cửa sổ hội thoại cho cuộc họp (hoặc vào Phòng đợi cuộc họp nếu người chủ trị cuộc họp đã quyết định dùng tính năng đó).

Dưới đây là một số điều bạn có thể và không thể làm với tư cách là khách mời cuộc họp nếu bạn không đăng nhập vào Lync:

Bạn có thể…

 • Mở màn hình Thiết đặt cuộc họp và thay đổi thiết đặt của bạn để sử dụng Wi-Fi với nội dung video và cuộc họp và cho chế độ Điện thoại văn bản (TTY).

 • Xem danh sách người dự cuộc họp và xem tên và tiêu đề của những người dự khác.

 • Được tăng cấp thành diễn giả và có cùng chức năng diễn giả từ danh sách người dự như những người khác.

Bạn không thể…

 • Dẫn hướng đến bất kỳ Lync màn hình nào khác ngoài màn hình hội thoại Cuộc họp và màn hình thiết đặt Cuộc họp.

 • Mở thẻ liên hệ từ danh sách người dự.

 • Xem ảnh liên hệ trong danh sách người dự hoặc khu vực diễn giả hiện hoạt.

Thêm ai đó vào cuộc gọi

Để thêm ai đó vào cuộc gọi, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Từ màn hình Hội thoại, gõ nhẹ biểu tượng Thêm, sau đó gõ nhẹ Mời và gõ nhẹ vào liên hệ mà bạn muốn thêm vào cuộc gọi.

 • Từ danh sách Người dự, gõ nhẹ biểu tượng Thêm (+) (góc trên bên phải màn hình), sau đó tìm liên hệ, gõ nhẹ vào tên của họ rồi gõ nhẹLync Gọi hoặc gõ nhẹ biểu tượng Điện thoại người dự. Lync sẽ gọi cho người đó và thêm họ vào cuộc hội thoại.

Nối lại cuộc họp

Nếu bạn phải tạm thời rời khỏi cuộc họp Lync hoặc bị ngắt kết nối vì bất kỳ lý do nào, bạn có thể nối lại cuộc họp bằng cách bấm vào nút Gia nhập lại trong thông báo hoặc trên màn hình Hội thoại.

Lưu ý:  Nếu bạn không ở trong ứng dụng Lync khi bị ngắt kết nối, bạn có thể thấy thông báo cho biết bạn đã bị ngắt kết nối, nhưng bạn sẽ cần quay lại ứng dụng Lync để chạm Gia nhập lại.

Tiếp tục hội thoại

Để bắt đầu hội thoại tại nơi bạn đã dừng, hãy gõ nhẹ biểu tượng Trò chuyện ở bên trái màn hình Lync, cuộn danh sách xuống đến khi nào tìm được hội thoại mà bạn muốn tiếp tục và gõ nhẹ vào thông tin liệt kê cho hội thoại đó. Khi bạn gửi IM hoặc gọi cho người dự, Lync sẽ gửi lời mời đến những người đã từng có trong hội thoại gốc và bao gồm lịch sử hội thoại trong thư.

Nội dung liên quan

Những điều bạn có thể làm trong cuộc họp thoại hoặc video

Xem nội dung cuộc họp

Các câu hỏi thường gặp cho Lync trên iPad

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×