Bạn có thể kết nối với cuộc gọi Microsoft Lync Online hội thảo phần mềm truyền thông hoặc đến phần âm thanh của cuộc họp trực tuyến, bằng cách gọi vào. Bạn có thể quay số vào với tư cách người dự hoặc với tư cách là người chủ trì cuộc gọi hội thảo. Cả người lãnh đạo và người dự đều có thể sử dụng các lệnh đa tần số kép (DTMF) để quản lý trải nghiệm hội thảo.

Lưu ý:  Trong Lync Online và Bổ trợ Cuộc họp Trực tuyến cho Microsoft Lync 2010, người đứng đầu cuộc gọi hội thảo được gọi là diễn giả. Người tổ chức cuộc họp tự động là người chủ trì.

Bạn muốn làm gì?

Gia nhập cuộc họp hoặc cuộc gọi hội thảo bằng điện thoại

Đối với hầu hết các cuộc gọi hội thảo Lync, gia nhập chỉ đơn giản là quay số cuộc gọi hội thảo. Ngay sau khi kết nối với cuộc gọi, bạn có thể tắt tiếng đường dây của bạn hoặc nghe danh sách những người trên cuộc gọi bằng cách sử dụng lệnh DTMF.

Bảng sau đây hiển thị các lệnh DTMF điển hình sẵn dùng cho người dự trong cuộc gọi hội thảo:

Mã DTMF

Mô tả

*1

Phát riêng mô tả các lệnh DTMF khả dụng

*3

Phát riêng tên của từng người dự trong hội thảo

*4

Tắt tiếng khán giả hoặc trả lại quyền điều khiển tắt tiếng cho người dự

Quan trọng:  Tắt tính năng tắt tiếng khán giả sẽ không bật tiếng từng người dự. Khi bạn tắt tiếng tắt tiếng khán giả, người dự sẽ nghe thấy thông báo giải thích cách tự bật tiếng.

*6

Tắt hoặc bật tiếng micrô của bạn

*7

Khóa hoặc mở khóa hội thảo

*8

Tiếp nhận tất cả người dự hiện đang ở phòng đợi vào hội thảo. Sau khi bạn phát hành lệnh này, mọi người tham gia cuộc họp sẽ bỏ qua phòng đợi.

*9

Bật hoặc tắt thông báo cho người dự tham gia và thoát khỏi hội thảo. Tất cả mọi người trong cuộc họp nghe thấy thông báo

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×