Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Để gọi người nào đó, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Từ bên trái, gõ nhẹ vào biểu tượng thứ tư, nhập số điện thoại của người đó rồi gõ nhẹ Gọi.

  • Để gọi người nào đó theo số văn phòng hoặc số di động, từ bên trái, gõ nhẹ vào biểu tượng thứ hai để đến màn hình Liên hệ. Tìm người trong danh sách Liên hệ của bạn hoặc nhập tên của họ vào hộp tìm kiếm. Khi bạn tìm liên hệ, hãy gõ nhẹ vào tên, sau đó là số văn phòng hoặc di động của họ. Khi làm như vậy ứng dụng Lync sẽ gọi đến số điện thoại cơ quan hoặc di động của họ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×