Bạn có thể gọi vào một Cuộc họp Lync ngay cả khi bạn không có máy tính hoặc nếu bạn thích dùng điện thoại để kết nối với âm thanh cuộc họp. Tất cả những gì bạn cần là số hội thảo và ID cuộc họp, có trong yêu cầu họp.

Gọi vào một cuộc họp

  1. Quay số của hội thảo được liệt kê trong yêu cầu họp.

    Mẹo: Nếu bạn đang đi du lịch, hãy bấm Tìm số địa phương trong yêu cầu họp để tìm những số sẵn dùng cho địa điểm hiện thời của bạn.

  2. Nhập ID Hội thảo bằng bàn phím trên điện thoại của bạn.

  3. Bạn có thể cần phải nhập số PIN và số điện thoại nơi làm việc hoặc số máy lẻ. Xem bên dưới để biết thêm thông tin.

  4. Tùy thuộc vào thiết đặt cuộc họp, bạn có thể phải chờ để được cho phép, hoặc bạn có thể được kết nối tự động.

  5. Khi ở trong cuộc họp, hãy nhấn *1 trên điện thoại của bạn để có danh sách các tùy chọn bạn có thể dùng, chẳng hạn như tắt tiếng, bật tiếng v.v.

Tôi có cần số PIN, số điện thoại cơ quan hoặc số máy lẻ không?

Không phải lúc nào cũng cần. Thông thường khi bạn gọi vào cuộc họp, bạn sẽ được kết nối trực tiếp và số điện thoại của bạn sẽ hiện trong danh sách người dự.

Bạn chỉ cần số PIN và số máy lẻ nếu:

  • Bạn là người chủ trì (Người tổ chức) cuộc họp và bạn gọi từ một số điện thoại không kết nối với tài khoản của mình, chẳng hạn như điện thoại di động.

  • Bạn là người dự, nhưng cuộc họp được bảo mật và bạn phải được nhận dạng trước khi tham dự (được coi là Người gọi đã xác thực).

Lưu ý: Nếu bạn không nhớ số PIN của mình, hãy bấm Quên PIN Quay số vào trong yêu cầu họp và làm theo hướng dẫn trong trang đó để đặt lại số PIN.

Ảnh chụp màn hình thư mời họp

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×