Hàm ASC

Trả về số nguyên đại diện cho mã ký tự tương ứng với chữ cái đầu tiên trong một chuỗi.

Cú pháp

ASC ( chuỗi )

Chuỗi bắt buộctham đối là bất kỳ biểu thức chuỗi hợp lệ nào. Nếu chuỗi không chứa ký tự nào, lỗi thời gian chạy sẽ xảy ra.

Chú thích

Phạm vi trả về là 0 – 255 trên các hệ thống không phải DBCS, nhưng – 32768 – 32767 trên các hệ thống DBCS.

Lưu ý: Hàm Ascb được dùng với dữ liệu byte chứa trong một chuỗi. Thay vì trả về mã ký tự cho ký tự đầu tiên, Ascb trả về byte đầu tiên. Hàm Ascw trả về mã ký tự Unicode ngoại trừ các nền tảng mà Unicode không được hỗ trợ, trong trường hợp đó, hành vi giống hệt với hàm ASC .

Lưu ý:  Visual Basic cho Macintosh không hỗ trợ chuỗi Unicode. Do đó, Ascw(n) không thể trả về tất cả các ký tự Unicode cho n giá trị trong phạm vi 128 – 65.535, như trong môi trường Windows. Thay vào đó, Ascw(n) nỗ lực "đoán tốt nhất" cho các giá trị Unicode n lớn hơn 127. Do đó, bạn không nên sử dụng Ascw trong môi trường Macintosh.

Ví dụ về truy vấn

Biểu thức

Kết quả

CHỌN ASC ("a") là Expr1 từ ProductSales;

Trả về mã "ASCII" cho chuỗi "a". Kết quả: "97".

CHỌN ASC ("Z") dưới dạng Ascpc từ ProductSales;

Trả về mã "ASCII" cho chuỗi "Z" trong cột Asxcode. Kết quả: "90".

Ví dụ về VBA

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sử dụng hàm ASC để trả về một mã ký tự tương ứng với chữ cái đầu tiên trong chuỗi.

Dim MyNumber
MyNumber = Asc("A") ' Returns 65.
MyNumber = Asc("a") ' Returns 97.
MyNumber = Asc("Apple") ' Returns 65.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×