Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hàm LET gán tên để tính toán kết quả. Hàm này cho phép lưu trữ các phép tính trung gian, giá trị hoặc xác định các tên bên trong công thức. Các tên này chỉ áp dụng trong phạm vi của hàm LET. Tương tự như các biến trong lập trình, LET được thực hiện thông qua cú pháp công thức gốc của Excel.

Để sử dụng hàm LET trong Excel, bạn hãy xác định các cặp tên và giá trị liên quan cùng với một phép tính sử dụng tất cả các cặp này. Bạn phải xác định ít nhất một cặp tên/giá trị (một biến) và LET hỗ trợ lên đến 126 cặp.

Biểu đồ LET

Lợi ích

  • Nâng cao hiệu suất Nếu bạn viết một biểu thức nhiều lần trong một công thức, Excel sẽ tính toán kết quả đó nhiều lần. LET cho phép bạn gọi biểu thức theo tên và cho phép Excel chỉ tính toán một lần.

  • Cấu trúc đơn giản và dễ đọc Bạn không cần phải nhớ rằng vùng/tham chiếu ô cụ thể nào cần phải được tham chiếu đến, phép tính của bạn đang làm gì hay sao chép/dán cùng một biểu thức. Với khả năng khai báo và đặt tên biến, bạn có thể cung cấp ngữ cảnh có ý nghĩa cho chính bạn và người sử dụng công thức của bạn.

=LET(name1, name_value1, calculation_or_name2, [name_value2, calculation_or_name3...])

Đối số

Mô tả

name1

Bắt buộc

Tên đầu tiên cần phải gán. Phải bắt đầu bằng một chữ cái. Không thể là kết quả của công thức hoặc xung đột với cú pháp dải ô.

name_value1

Bắt buộc

Giá trị gán cho name1.

calculation_or_name2

Bắt buộc

Một trong những điều sau:

  • Phép tính sử dụng tất cả các tên trong hàm LET. Đây phải là đối số cuối cùng trong hàm LET.

  • Tên thứ hai cần gán cho name_value thứ hai. Nếu tên đã được xác định, name_value2 và calculation_or_name3 sẽ trở thành bắt buộc.

name_value2

Tùy chọn

Giá trị gán cho calculation_or_name2.

calculation_or_name3

Tùy chọn

Một trong những điều sau:

  • Phép tính sử dụng tất cả các tên trong hàm LET. Đối số cuối cùng trong hàm LET phải là một phép tính.

  • Tên thứ ba cần gán cho name_value thứ ba. Nếu tên đã được xác định, name_value3 và calculation_or_name4 sẽ trở thành bắt buộc.

Lưu ý: 

  • Đối số cuối cùng phải là một phép tính trả về kết quả.

  • Tên các biến phù hợp với tên hợp lệ có thể được sử dụng trong trình quản lý tên. Ví dụ: “a” là hợp lệ nhưng “c” không phải vì xung đột với các tham chiếu kiểu trong R1C1.

Ví dụ

Ví dụ 1

Hãy xem xét biểu thức đơn giản “SUM (x, 1)”, trong đó x là một biến đã được đặt tên có thể được gán giá trị (trong trường hợp này, x được gán giá trị là 5).

=LET(x, 5, SUM(x, 1))

Khi nhập công thức này vào ô, ô sẽ trả về giá trị 6. 

Ví dụ 2

Giả sử bạn có một số dữ liệu bán hàng thô và bạn muốn lọc dữ liệu đó để hiển thị một người và thêm dấu gạch ngang vào bất kỳ ô trống nào.

Dữ liệu chưa được lọc

Dữ liệu đã lọc

Dữ liệu bán hàng chưa được lọc

Dữ liệu bán hàng đã lọc

Trong khi ví dụ trên có thể được thực hiện mà không cần LET, việc sử dụng LET sẽ giúp công thức dễ đọc hơn và tính toán nhanh gấp đôi so với không có LET.

Dữ liệu mẫu   

Sao chép bảng sau đây vào ô A1 của một trang tính trống nếu bạn muốn tự xem qua ví dụ này.

Người đại diện

Khu vực

Sản phẩm

Lợi nhuận

Amy

Đông

Apple

$1,33

Fred

Nam

Chuối

$0,09

Amy

Tây

Xoài

$1,85

Fred

Bắc

$0,82

Fred

Tây

Chuối

$1,25

Amy

Đông

Apple

$0,72

Fred

Bắc

Xoài

$0,54

Công thức gốc

=IF(ISBLANK(FILTER(A2:D8,A2:A8="Fred")),"-", FILTER(A2:D8,A2:A8="Fred"))

Công thức sử dụng LET

=LET(filterCriteria,“Fred”, filteredRange, FILTER(A2:D8,A2:A8=filterCriteria), IF(ISBLANK(filteredRange),"-", filteredRange))

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×