Hàm ROW

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm ROW trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về số hàng của một tham chiếu.

Cú pháp

ROW([reference])

Cú pháp của hàm ROW có các đối số sau đây:

  • Tham chiếu    Tùy chọn. Ô hoặc phạm vi ô mà bạn muốn lấy số hàng của chúng.

    • Nếu reference bị bỏ qua, thì nó được giả định là tham chiếu của ô chứa hàm ROW.

    • Nếu reference là phạm vi ô và hàm ROW được nhập vào theo mảng dọc, thì hàm ROW trả về số hàng của tham chiếu dưới dạng mảng dọc.

    • Reference không thể tham chiếu đến nhiều khu vực.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=ROW()

Hàng tại đó có công thức này

2

=ROW(C10)

Hàng của tham chiếu

10

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×