Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Hàm tan

Trả về một giá trị kiểu Đúp xác định tan của một góc.

Cú pháp

Tan ( số )

tham đốisố được yêu cầu là một biểu thức số kép hoặc bất kỳ hợp lệ nào thể hiện một góc trong radian.

Chú thích

Tan có một góc và trả về tỷ lệ hai bên của một hình tam giác phù hợp. Tỉ lệ là độ dài của bên đối diện với góc chia cho độ dài bên cạnh góc.

Để chuyển đổi độ thành radian, nhân bằng pi /180. Để chuyển đổi radian sang độ, nhân radian bằng 180/pi.

Ví dụ về truy vấn

Biểu thức

Kết quả

CHỌN tan (90) là ốp từ nhóm ProductSales theo tan (90);

Trả về "tang" của đối số số (bất kỳ biểu thức số nào thể hiện một góc trong radian) và hiển thị trong đường ốp cột

Ví dụ về VBA

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sử dụng hàm tan để trả về một góc.

Dim MyAngle, MyCotangent
MyAngle = 1.3 ' Define angle in radians.
MyCotangent = 1 / Tan(MyAngle) ' Calculate cotangent.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×