Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ấn phẩm này chứa hình dạng với văn bản và siêu kết nối. Nếu điều kiện này không được khắc phục và Ấn phẩm được gửi dưới dạng thư email, văn bản sẽ được xuất dưới dạng hình ảnh. Chất lượng hình ảnh sẽ thấp và hình ảnh sẽ thêm vào kích cỡ tệp của thư email.

Tự động sửa

Loại bỏ siêu kết nối khỏi hình     Bấm vào sửa lỗi này để loại bỏ siêu kết nối khỏi hình dạng và đặt siêu kết nối vào văn bản.

Khắc phục hướng dẫn sử dụng

Để khắc phục sự cố này theo cách thủ công, hãy xóa siêu kết nối.

  • Bấm chuột phải vào hình dạng rồi bấm loại bỏ siêu kết nối trên menu lối tắt.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×