Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn đã đặt dạng xem trước hoặc dạng xem hình thu nhỏ cho thư mục OneDrive, bạn sẽ thấy hình thu nhỏ cho tất cả các tệp. 

Nếu bạn không thấy hình thu nhỏ, hãy kiểm tra các tính năng sau:

  1. Nếu bạn đang sử dụng trình duyệt web, hãy đảm bảo OneDrive.com xem tệp được đặt thành ÔTìm hiểu cách thức.

  2. Nếu bạn đang sử dụng PC/máy Mac, hãy đảm bảo chế độ xem File Explorer/Finder trên máy tính của bạn được đặt thành các biểu tượng có kích thước trung bình (hoặc lớn hơn).

  3. Nếu File Explorer/Finder vẫn không hiển thị, hãy bật "Luôn giữ trên thiết bị này" cho tệp.

Lưu ý: Không có bản xem trước/hình thu nhỏ nào cho tệp PDF hoặc hình ảnh lớn hơn 100 MB.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Biểu tượng Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ

Liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ
Để được trợ giúp về tài khoản Microsoft và các đăng ký của bạn, hãy truy cập Trợ giúp Tài khoản & Thanh toán.

Để được hỗ trợ kỹ thuật, hãy vào mục Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Microsoft, nhập vấn đề của bạn, rồi chọn Nhận trợ giúp. Nếu bạn vẫn cần được trợ giúp, hãy chọn mục Liên hệ với bộ phận hỗ trợ để được chuyển tới tùy chọn hỗ trợ phù hợp nhất.

Huy hiệu Cơ quan hoặc Trường học

Người quản trị
Người quản trị nên xem Trợ giúp dành cho Người quản trị OneDrive, Cộng đồng Công nghệ OneDrive hoặc liên hệ với Microsoft 365 dành cho hỗ trợ doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×