Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Hộp thư của site cho phép bạn và nhóm của bạn lưu và truy nhập tất cả nội dung từ một dự án chung ở một vị trí duy nhất mà chỉ thành viên của site mới có thể truy nhập. Sau khi một tệp thành viên dự án gửi email hoặc tài liệu bằng hộp thư của site, bất kỳ thành viên dự án nào cũng có thể truy nhập nội dung. Hộp thư của site được truy nhập thông qua Outlook 2013 cũng như SharePoint và giúp bạn dễ dàng truy nhập vào email và tài liệu cho các dự án nhóm của mình. Nếu bạn không có Outlook 2013, bạn có thể xem nội dung đó trực tiếp từ site SharePoint.

Bạn không thể xem hộp thư của site từ Outlook Web App. Tuy nhiên, bạn có thể sử Outlook Web App để thực hiện các thao tác sau:

  • Truy nhập site SharePoint lưu trữ hộp thư của site của bạn

  • Xem chủ sở hữu hộp thư của site

  • Hiện hoặc ẩn hộp thư của site khỏi Outlook 2013

Để quản lý hộp thư của site, hãy bấm Thiết Biểu tượng Cài đặt > Chọn >hộp thư của Site.

Trong bài viết này

Tab hộp thư của site của tôi

Tab Hộp thư của site của tôi hiển thị cho bạn thông tin tổng quan về hộp thư của site mà bạn sở hữu hoặc là thành viên.

Mục

Mô tả

chỉnh sửa sửa

Tô sáng một quy tắc, rồi bấm chỉnh sửa sửa để xem hoặc sửa các chi tiết của hộp thư của site.

làm mới làm mới

Dùng công thức này để làm mới danh sách hộp thư của site.

Hiển thị trong Outlook

Chọn hộp kiểm bên cạnh hộp thư của site để hiển thị hộp thư của site trong Outlook 2013 hoặc bỏ chọn hộp kiểm để ẩn hộp thư của site. Lựa chọn của bạn sẽ áp dụng cho Outlook 2013 trên tất cả các máy tính hoặc thiết bị mà bạn sử dụng để truy nhập email. Bạn có thể chọn tối đa 10 hộp thư của site để hiển thị trong Outlook.

Name

Tên hộp thư của site.

Vai trò của bạn

Mức cấp phép mà bạn có trong hộp thư của site. Vai trò là Thành viên hoặc Chủ sở hữu. Bạn quản lý quyền sở hữu hộp thư và tư cách thành viên của site SharePoint.

Trạng thái

Trạng thái hộp thư của site. Trạng thái sẽ là Hiện hoạt hoặc Đã đóng. Trạng thái hộp thư của site được quản lý từ site SharePoint.

Ngăn Thông tin

Khi bạn chọn một trong các hộp thư của site trong danh sách, ngăn thông tin sẽ hiển thị thông tin bổ sung về hộp thư của site.

Mục

Mô tả

Địa chỉ email

Địa chỉ email của hộp thư của site. Bạn có thể bấm vào địa chỉ email để gửi thư email đến hộp thư của site bằng Outlook. Nếu bạn muốn gửi thư email bằng Outlook Web App, hãy sao chép và dán địa chỉ email vào dòng Tới: của thư email mới.

Trang SharePoint

URL của site SharePoint lưu trữ hộp thư của site. Bấm vào liên kết để đi đến hộp thư của site trong SharePoint.

Người sở hữu

Chủ sở hữu hộp thư của site.

Thành viên

Số thành viên của hộp thư của site.

Trạng thái

Trạng thái hộp thư của site. Trạng thái sẽ là Hiện hoạt hoặc Đã đóng. Trạng thái hộp thư của site được quản lý từ site SharePoint.

Quản lý hộp thư của site

Phần Quản lý hộp thư của site mô tả cách quản lý hộp thư của site.

Hiển thị hoặc ẩn hộp thư của site trong Outlook

Bạn có thể hiển thị hộp thư của site trong Outlook bằng cách chọn hộp kiểm Hiển thị trong Outlook bên cạnh tên hộp thư của site hoặc ẩn hộp thư của site bằng cách xóa hộp kiểm.

Bạn có thể hiển thị tối đa 10 hộp thư của site trong Outlook 2013. Sau khi bạn trở thành thành viên hoặc chủ sở hữu của 10 hộp thư của site, hộp thư của site mới sẽ không hiển thị trong Outlook. Nếu bạn là thành viên của hơn 10 hộp thư của site hiện hoạt, bạn sẽ cần ẩn một số hộp thư trong số đó. Chỉ hộp thư của site có trạng thái Hiện hoạt mới hiển thị trong Outlook.

Đảm bảo rằng email được gửi đến hộp thư của site

Để đảm bảo rằng bản sao của thảo luận email quan trọng được giữ trong hộp thư của site, hãy thêm địa chỉ email của hộp thư của site vào dòng Tới: hoặc Cc: của thư email.

Chuyển tiếp tài liệu hộp thư của site

Sau khi tài liệu được lưu trữ trên site SharePoint, điều quan trọng là phải giữ các chỉnh sửa trong tương lai trên bản sao chính thức. Hộp thư của site cung cấp một cách dễ dàng để chia sẻ liên kết đến tài liệu bằng cách sử dụng thao tác chuyển tiếp.

  1. Trong site SharePoint, chọn tài liệu bạn muốn chuyển tiếp.

  2. Nếu bạn đang dùng chuột, hãy bấm chuột phải vào tài liệu và bấm Chuyển tiếp. Nếu bạn đang dùng thiết bị cảm ứng, hãy chọn tài liệu và gõ nhẹ vào Chuyển tiếp. Outlook 2013 sẽ tạo thư email mới kèm theo liên kết đến tài liệu.

Nếu bạn không muốn đi đến SharePoint để sử dụng thao tác chuyển tiếp, bạn có thể kéo và thả tài liệu từ thư mục tài liệu của hộp thư của site trong Outlook 2013 vào thư email.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×