Nếu bạn mới dùng Office 2013, bạn có thể tải về bất kỳ hướng dẫn nào trong số các Hướng dẫn Nhanh miễn phí của chúng tôi. Những tài liệu có thể in ra này chứa các mẹo, lối tắt và ảnh chụp màn hình hữu ích để giúp bạn làm quen.

Trên Windows 8, bạn có thể mở và xem các hướng dẫn này trong ứng dụng Windows 8 Reader mà không cần thực hiện bất kỳ bước nào khác. Trên các phiên bản Windows cũ hơn, bạn cần phải cài đặt Bộ đọc Adobe miễn phí trước khi có thể mở và xem các hướng dẫn này.

Hướng dẫn Nhanh về Access 2013

Hướng dẫn Nhanh về Excel 2013

Hướng dẫn Nhanh về OneNote 2013

Hướng dẫn Nhanh về Outlook 2013

Hướng dẫn Nhanh về PowerPoint 2013

Hướng dẫn Nhanh về Project 2013

Hướng dẫn Nhanh về Publisher 2013

Hướng dẫn Nhanh về Visio 2013

Hướng dẫn Nhanh về Word 2013

Đầu Trang

Cập nhật gần nhất: 23/04/2015

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×