Hướng dẫn đặt tên trường, điều khiển và đối tượng

Lưu ý: Chức năng được giải thích trong bài viết này không áp dụng cho "Access Web Apps" và "Access web cơ sở dữ liệu". Để biết thêm thông tin về cách làm việc với các ứng dụng Access trên web, vui lòng xem tạo ứng dụng Access.

Tên trường, điều khiển và đối tượng trong cơ sở dữ liệu Microsoft Access trên máy tính:

  • Có thể lên tới 64 ký tự dài.

  • Có thể bao gồm bất kỳ tổ hợp chữ cái, số, dấu cách và ký tự đặc biệt ngoại trừ dấu chấm (.), dấu chấm than (!), mộ dấu (') và dấu ngoặc ([]).

  • Không thể bắt đầu với các dấu cách hàng đầu.

  • Không thể bao gồm các ký tự điều khiển (các giá trị ASCII từ 0 đến 31).

  • Không thể đưa vào dấu nháy kép (") trong bảng, dạng xem hoặc thủ tục dịch sẵn tên trong Dự án Microsoft Access.

Mặc dù bạn có thể bao gồm các dấu cách trong trường, điều khiển và tên đối tượng, hầu hết các ví dụ trong trường tài liệu hướng dẫn Microsoft Access Hiển thị và điều khiển tên mà không có khoảng trống vì các tên có thể tạo ra xung đột đặt tên trong Microsoft Visual Basic cho các ứng dụng trong một số trường hợp.

Khi bạn đặt tên cho một trường, điều khiển hoặc đối tượng, đó là một ý kiến hay để đảm bảo rằng tên đó không trùng lặp tên của thuộc tính hoặc các thành phần khác mà Microsoft Access sử dụng; Nếu không, cơ sở dữ liệu của bạn có thể tạo hành vi không mong muốn trong một số trường hợp. Ví dụ, nếu bạn tham chiếu đến giá trị của một trường có tên trong một danh mục bảng bằng cách sử dụng cú pháp NameInfo.Name, Microsoft Access sẽ hiển thị giá trị của thuộc tính tên của bảng chứ không phải là giá trị của trường name.

Một cách khác để tránh kết quả không mong muốn là luôn sử dụng toán tử ! thay vì . toán tử (dot) để tham chiếu đến giá trị của trường, điều khiển hoặc đối tượng. Ví dụ, các mã định danh sau đây sẽ tham chiếu một cách rõ ràng với giá trị của trường tên chứ không phải thuộc tính name :

[NameInfo]! Tên

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×