Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Đăng bài hạn chế cho phép người quản trị mạng quản lý các cuộc hội thoại diễn ra trong các cộng đồng chính trong mạng của họ. Sau khi bật thiết đặt này, chỉ người quản trị cộng đồng mới có thể bắt đầu chuỗi hội thoại trong cộng đồng. Thành viên chỉ có thể trả lời và phản hồi cuộc hội thoại.

Để thiết lập đăng bài bị hạn chế

Lưu ý: Để bật thiết đặt này, người quản trị cộng đồng trước tiên phải cấp trạng thái người quản trị cộng đồng cho người quản trị mạng. Sau đó, người quản trị mạng làm theo quy trình dưới đây.

  1. Trong cộng đồng, chọn dấu chấmlip Thêm Tùy chọn Ảnh nút hiển thị dấu chấm ba chấm, rồi chọn nút Cài đặt ảnh.

  2. Bên dưới Quyền Đăng,chọn Hạn chế, rồi chọn Lưu.

    Hình ảnh cấu phần UI hiển thị thiết đặt Quyền Đăng

    Lưu ý: Cộng đồng Bị hạn chế vẫn Còn hạn chế trong ứng dụng Cộng đồng ở Teams, SharePoint web khác và Outlook.

Thành viên cộng đồng nào sẽ xem được

Trên web và thiết bị di động, những người không phải là người quản trị sẽ không thấy tùy chọn đăng trong cộng đồng.

Trên web, người dùng sẽ thấy Hạn chế ở bên phải tên cộng đồng.

Ảnh chụp màn hình của một cộng đồng chính thức bị hạn chế

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×