Hỗ trợ trợ năng cho Visio

Biểu tượng trang trí. Nội dung trình đọc màn hình

Bài viết này dành cho những người bị khiếm thị sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm Office và là một phần trong bộ nội dung Khả năng tiếp cận Office. Để được trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Visio. Để tìm thông tin về cách tạo sơ đồ dễ truy nhập với người khuyết tật, hãy xem mục Giúp sơ đồ Visio của bạn dễ truy nhập với người khuyết tật.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Visio

Xem thêm

Giúp sơ đồ Visio dễ truy nhập với người khuyết tật

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình vớiVisio dành cho web. Để tìm thông tin về cách tạo sơ đồ dễ truy nhập với người khuyết tật, hãy xem mục Giúp sơ đồ Visio của bạn dễ truy nhập với người khuyết tật.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Visio

Xem thêm

Giúp sơ đồ Visio dễ truy nhập với người khuyết tật

Giúp sơ đồ trở nên dễ truy Visio hơn trên web

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×