Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Bài viết này mô tả các tùy chọn sẵn dùng trên cửa sổ hộp thoại Kết nối Nâng cao Cài đặt, nơi bạn có thể sửa đổi các thiết đặt để chỉ Lync cách kết nối với máy chủ Lync.

Quan trọng:  Thông thường, bạn không cần thay đổi cài Lync đăng nhập của mình. Không sử dụng cấu hình thủ công trừ khi nhóm hỗ trợ yêu cầu bạn làm như vậy và cung cấp các hướng dẫn chi tiết về các giá trị chính xác cần sử dụng.

Sử dụng cấu hình tự động

Mở Lync, bấm nút Tùy chọn, bấm Cá nhân, bấm nút Nâng cao, rồi bấm Cấu hình tự động để cho phép máy Lync tự động cấu hình thiết đặt kết nối của bạn.

Đầu Trang

Sử dụng cấu hình thủ công

Mở Lync, bấm nút Tùy chọn, bấm Cá nhân, bấm nút Nâng cao , bấm Cấu hình thủ công, rồi sử dụng thông tin do nhóm hỗ trợ của bạn cung cấp để cấu hình các thông tin sau:

  • Tên máy chủ nội bộ Nhập tên miền đầy đủ tiêu chuẩn (FQDN) của máy chủ Lync bạn.

  • Tên Máy chủ Bên ngoài Nhập FQDN của máy chủ Lync chủ Edge, Máy chủ Edge của bạn.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×