Sử dụng các tùy chọn này trong Publisher để kiểm soát một loạt các công cụ in, chẳng hạn như thiết lập máy in với trình hướng dẫn để bạn có thể dễ dàng in phong bì và ấn phẩm hai mặt, in khuôn màu tách biệt và đưa vào dấu hiệu của máy in.

Tab Lớp tách

Mục Đầu ra

Chọn các cài đặt xác định bạn sẽ in tổ hợp hay lớp tách, in bằng khuôn nào và ở độ phân giải bao nhiêu.

In màu dưới dạng     Chọn một trong các tùy chọn dưới đây để chỉ định kiểu màu:

 • RGB tổ hợp     Chọn tùy chọn này để in tổ hợp có màu được xác định theo kiểu màu RGB. Đây là tùy chọn được đề xuất để in trên máy tính.

 • Tỉ lệ xám tổ hợp     Chọn tùy chọn này để in tổ hợp có màu được xác định theo các sắc thái của màu xám.

 • CMYK tổ hợp     Chọn tùy chọn này để in tổ hợp có màu được xác định theo kiểu màu CMYK (lục lam, hồng tím, vàng, đen).

  • Để kích hoạt tùy chọn CMYK, máy tính của bạn phải kết nối với máy in màu PostScript Mức 2 trở lên.

  • Nếu bạn chưa chọn máy in màu trong hộp thoại In và bạn chọn tùy chọn này, một thông báo sẽ xuất hiện, nhắc bạn chọn máy in màu.

 • Lớp tách     Chọn tùy chọn này để in khuôn tách cho từng loại mực được sử dụng trong ấn phẩm.

  Lưu ý: Nếu bạn chọn Lớp tách, các tùy chọn Không in khuôn trốngMàn lưới bán sắc sẽ được kích hoạt.

  Các khuôn này     Chọn một trong các tùy chọn này để xác định những loại mực sẽ được sử dụng trong quy trình in. Tùy theo tùy chọn mà bạn chọn trong danh sách này, các tùy chọn Màn lưới bán sắc sẽ khác nhau.

  Lưu ý: Tùy chọn này chỉ được kích hoạt nếu đã chọn Lớp tách.

  • Tất cả mực được xác định     Chọn tùy chọn này để in khuôn tách biệt cho từng loại mực bạn đã xác định trong ấn phẩm, dù loại mực đó có được sử dụng hay không.

  • Chỉ mực được sử dụng     Chọn tùy chọn này để chỉ in khuôn tách biệt cho những loại mực được sử dụng trong ấn phẩm.

  • Chuyển đổi màu vết thành màu xử lý     Chọn tùy chọn này để chuyển đổi mọi màu vết được sử dụng trong ấn phẩm thành các giá trị CMYK tương đương và in các đối tượng này như một phần của các lớp tách màu xử lý.

   Không in khuôn trống     Chọn hộp kiểm này để ngăn in khuôn của mực được sử dụng trong ấn phẩm nhưng không có trên một trang cụ thể. Ví dụ: khi hộp kiểm này được chọn, Publisher chỉ in khuôn mực màu đen cho trang chỉ chứa văn bản màu đen. Đối với những trang chứa ảnh màu, Publisher sẽ in khuôn mực màu lục lam, hồng tím, vàng và đen.

Độ phân giải     Các tùy chọn được hiển thị sẽ khác nhau, tùy theo máy in của bạn. Ví dụ: ngoài tùy chọn (mặc định), các độ phân giải khác có thể bao gồm 525 x 525, 600 x 600, 1200 x 1200 hoặc 1800 x 1800. Thông thường, độ phân giải trong danh sách được tính theo số chấm trên mỗi inch (dpi). Độ phân giải cũng có thể được tính theo số chấm trên mỗi xentimét (dpc), tùy thuộc vào máy in hoặc thiết bị in ảnh của bạn. Các độ phân giải sẵn có sẽ phụ thuộc vào trình điểu khiển máy in mà bạn đang sử dụng. Các máy in sẽ có độ phân giải đặt sẵn, không tùy chỉnh được. Một số máy in chỉ cho phép in ở một độ phân giải duy nhất.

Mục Màn lưới bán sắc

Chọn các cài đặt xác định số đường trên mỗi inch (lpi). Các cài đặt này sẽ khác nhau, tùy theo tùy chọn bạn đã chọn trong danh sách Các khuôn này.

Lưu ý: Các tùy chọn này chỉ được kích hoạt khi đã chọn Lớp tách.

Sử dụng cài đặt tùy chỉnh bên dưới     Chọn hộp kiểm này để đặt góc và tần suất màn lưới đường tùy chỉnh cho các khuôn màu xử lý và màu vết. Tùy thuộc vào việc bạn đã chọn Tất cả mực được xác định, Chỉ mực được sử dụng hay Chuyển đổi màu vết thành màu xử lý mà các tùy chọn Khuôn in, Tần suấtGóc sẽ khác nhau. Hãy hỏi nhà cung cấp máy in thương mại nếu bạn cần thay đổi các tùy chọn mặc định.

Khuôn in     Chọn hộp kiểm tương ứng với khuôn mực bạn muốn in.

Tần suất     Nhập tần suất màn lưới đường tùy chỉnh cho tất cả màn lưới và bán sắc trên mọi khuôn.

Góc     Nhập góc màn lưới đường tùy chỉnh cho tất cả màn lưới và bán sắc trên mọi khuôn.

Tần suất mặc định trong Publisher là 133 đường trên mỗi inch (lpi). Góc mặc định trong Publisher như sau:

 • Đen (K): 45 độ.

 • Lục lam (C): 105 độ.

 • Hồng tím (M): 75 độ.

 • Vàng (Y): 90 độ.

 • Màu vết: thay đổi tùy theo số lượng được sử dụng. Publisher sẽ in màu vết đầu tiên ở 45 độ. Các màu vết tiếp theo sẽ được in ở 105, 75, 30, 60, 90, 135, 15, 165, 120 và 0 độ.

Đặt lại tab này

Bấm nút này để đặt lại mọi tùy chọn trên tab này về cài đặt mặc định.

Tab Cài đặt trang

Đặt dấu hiệu của máy in bạn muốn sử dụng. Các dấu hiệu này được in bên ngoài trang và chỉ được in nếu kích cỡ của giấy lớn hơn kích cỡ trang của ấn phẩm.

Mục Đầu ra in

Chọn hướng và hình ảnh đầu ra của bạn. Bạn có thể thấy hiệu ứng của việc chọn các tùy chọn này bên dưới Mẫu.

Lưu ý: Các tùy chọn sau đây chỉ sẵn dùng với máy in PostScript:

 • Lật theo chiều dọc     Chọn hộp kiểm này để in hình ảnh ấn phẩm được phản chiếu theo chiều dọc. Tùy chọn này được sử dụng nhiều nhất khi in lên phim trên thiết bị in ảnh, để hình ảnh hiển thị chính xác khi đặt úp mặt nhũ tương của phim (chẳng hạn như khi in khuôn ép).

 • Lật theo chiều ngang     Chọn hộp kiểm này để in hình ảnh ấn phẩm được phản chiếu theo chiều ngang. Tùy chọn này được sử dụng nhiều nhất khi in lên phim trên thiết bị in ảnh, để hình ảnh hiển thị chính xác khi đặt úp mặt nhũ tương của phim (chẳng hạn như khi in khuôn ép).

 • Hình ảnh âm bản     Chọn hộp kiểm này để in ấn phẩm dưới dạng hình ảnh âm bản. Tùy chọn này được sử dụng nhiều nhất khi in lên phim trên thiết bị in ảnh, để hình ảnh sẽ hiển thị dưới dạng dương bản khi được in vào khuôn ép.

Khu vực Mẫu

Hộp này hiển thị ví dụ về cách các tùy chọn bạn chọn sẽ tác động đến ảnh và văn bản. Ví dụ: nếu bạn chọn Lật theo chiều ngangHình ảnh âm bản, hình ảnh Mẫu sẽ hiển thị một con vật màu trắng đang chạy về bên trái, ở phía trên văn bản được căn phải. Giấy sẽ có nền màu đen.

Mục Dấu hiệu của máy in

Chọn trong một loạt các dấu hiệu của máy in khác nhau. Các dấu hiệu này được in bên ngoài trang và chỉ có thể được in nếu kích thước của giấy lớn hơn kích thước trang của ấn phẩm.

Lưu ý: Các tùy chọn Thông tin công việc, Dấu cân chỉnhThanh mật độ chỉ sẵn dùng nếu bạn đã chọn Tỉ lệ xám tổ hợp, Lớp tách hoặc CMYK tổ hợp bên dưới Đầu ra trên tab Lớp tách. Chúng sẽ không sẵn dùng nếu bạn chọn RGB tổ hợp.

 • Dấu cắt     Chọn hộp kiểm này để in dấu hiệu cho biết vị trí để cắt tỉa trang thành kích thước dự kiến của ấn phẩm.

 • Thông tin công việc     Chọn hộp kiểm này để in thông tin trên từng khuôn về công việc in. Thông tin công việc bao gồm tên tệp của ấn phẩm, ngày in và số trang. Nếu bạn đang in lớp tách, thông tin công việc cũng sẽ bao gồm màu mực của khuôn (lục lam, hồng tím, vàng, đen hoặc màu vết).

 • Dấu cân chỉnh     Chọn hộp kiểm này để in dấu cân chỉnh được sử dụng để căn chỉnh (cân chỉnh) việc in hai khuôn ép trở lên trên một trang duy nhất.

 • Thanh mật độ     Chọn hộp kiểm này để in thanh mật độ được sắp xếp từ màn lưới 10 phần trăm đến tô đặc 100 phần trăm. Máy in thương mại sẽ sử dụng thanh này để xác định thời gian phơi sáng thích hợp cho việc in khuôn và kiểm tra mức tăng tầng thứ trên các trang được in.

 • Thanh màu (chỉ dành cho CMYK và Lớp tách)     Chọn hộp kiểm này để in thanh màu được máy in thương mại dùng cho việc kiểm tra đầu ra khi in một mảng mực đặc lên trang. Tùy chọn này chỉ sẵn dùng khi đã chọn tùy chọn Lớp tách hoặc CMYK tổ hợp trên tab Lớp tách.

Kiểu dấu hiệu     Bấm vào biểu tượng để chọn kiểu dấu hiệu.

Mục Ra ngoài lề

Chọn xem có cho phép in ra ngoài lề không và hiển thị khoảng cắt xén với dấu ra ngoài lề.

Lưu ý: Các tùy chọn sau đây chỉ sẵn dùng với máy in PostScript:

 • Cho phép in ra ngoài lề     Chọn hộp kiểm này để cho phép in các đối tượng vượt lề trang ở tối đa 1/8 inch bên ngoài kích thước giấy. Hộp kiểm này được chọn theo mặc định.

 • Dấu ra ngoài lề     Hộp kiểm này sẵn dùng chỉ khi đã chọn Cho phép ra ngoài lề. Chọn hộp kiểm này để in dấu ra ngoài lề cho biết mức độ in ra ngoài lề. Dấu ra ngoài lề được in cách dấu cắt xén 1/8 inch về phía ngoài.

Tab Đồ họa và phông chữ

Chọn cách xử lý phông chữ, độ phân giải ảnh cũng như hoạt động xén ảnh và giảm tần số lấy mẫu trong quá trình in.

Mục Phông chữ

Chỉ sử dụng phông chữ của ấn phẩm     Bấm vào tùy chọn này để hạn chế sao cho máy in chỉ sử dụng phiên bản phông chữ được dùng trong ấn phẩm của bạn.

Lưu ý: Một phông chữ thường có các phiên bản khác nhau. Ví dụ: ngay cả khi bạn sử dụng phông chữ Times New Roman thông thường, phông chữ đó vẫn có thể không giống hoàn toàn phông chữ được tích hợp sẵn trong máy in để bàn. Nếu bạn sử dụng các phiên bản phông chữ do Publisher cung cấp, ấn phẩm sẽ được in theo đúng dự kiến hơn và thường ở chất lượng cao hơn so với khi bạn cho phép thay thế phông chữ.

Cho phép máy in thay thế phông chữ     Bấm vào tùy chọn này để sử dụng những phông chữ nằm trong máy in — dù là trong bộ nhớ chỉ đọc (ROM), bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên (RAM) hay trên ổ đĩa cứng — có cùng tên với phông chữ được sử dụng trong ấn phẩm. Việc chọn tùy chọn này có thể giúp in tệp nhanh hơn vì tệp sẽ nhỏ hơn nhưng ấn phẩm của bạn có thể trông sẽ khác.

Mục Ảnh

In tất cả ảnh ở độ phân giải đầy đủ     Bấm vào tùy chọn này để in ảnh được liên kết dưới dạng đồ họa có độ phân giải cao.

In ảnh được liên kết ở độ phân giải thấp     Bấm vào tùy chọn này để in từng ảnh được liên kết bằng cách sử dụng đồ họa chỗ dành sẵn có độ phân giải thấp được lưu trữ trong ấn phẩm.

Không in ảnh     Bấm vào tùy chọn này để in hình hộp thay cho ảnh. Tùy chọn này có thể hữu ích khi bạn muốn in bản duyệt nhanh cho bố trí, chỉ hiển thị vị trí của ảnh.

Lưu ý: Tùy chọn này sẽ thay thế tất cả ảnh đã chèn, dù là được liên kết hay nhúng, cũng như clip art. Hình tự động và trang trí viền sẽ luôn được in. Ảnh được sử dụng làm hình tô trong Hình tự động, hộp văn bản và WordArt cũng sẽ được in, tương tự với ảnh được sử dụng làm nền trang.

Mục Cắt và giảm tần số lấy mẫu ảnh

Các tùy chọn này không sẵn dùng cho RGB tổ hợp thương mại.

Lưu ý: Để chọn CMYK tổ hợp, bạn phải chọn máy in màu PostScript Mức 2 trở lên trong hộp thoại In.

Ảnh màu và tỉ lệ xám     Chọn hộp kiểm này cho chất lượng in, rồi nhập phạm vi số chấm trên mỗi inch (dpi) cho ảnh màu và ảnh tỉ lệ xám. Mức tối thiểu và tối đa mặc định sẽ khác nhau với từng phương pháp in. Ví dụ: mức tối thiểu mặc định để in chất lượng cao là 300 dpi và mức tối đa mặc định là 450 dpi.

Trang trí dòng (1 bit)     Chọn hộp kiểm này để in với chất lượng cao hơn, rồi nhập phạm vi số chấm trên mỗi inch (dpi) cho trang trí dòng. Mức tối thiểu mặc định là 1200 dpi và mức tối đa mặc định là 1500 dpi.

Đặt lại tab này     Bấm nút này để đặt lại mọi tùy chọn trên tab này về cài đặt mặc định.

Tab Trình hướng dẫn Thiết lập máy in

Chọn các tùy chọn trên tab này để thiết lập máy in của bạn nhằm in phong bì hoặc ấn phẩm hai mặt theo cách thủ công. Bạn có thể chọn các tùy chọn bên dưới In hai mặt theo chế độ cấp giấy thủ công để điều chỉnh các cài đặt mà trình hướng dẫn thu thập.

Lưu ý: 

 • Lần đầu bạn in phong bì hoặc ấn phẩm hai mặt mà không sử dụng Trình hướng dẫn Thiết lập máy in, một thông báo sẽ xuất hiện, hỏi xem bạn có muốn sử dụng trình hướng dẫn để thu thập các cài đặt cấp giấy của máy in không. Nếu bạn bấm vào , trình hướng dẫn sẽ thiết lập máy in của bạn.

 • Nếu bạn có nhiều máy in, hãy chạy trình hướng dẫn để thu thập cài đặt in trên từng máy in trước khi sử dụng máy in.

Trình hướng dẫn Thiết lập in hai mặt

Bấm vào Trình hướng dẫn Thiết lập in hai mặt để bắt đầu trình hướng dẫn gồm sáu bước giúp bạn in ấn phẩm hai mặt đúng cách. Các bước này bao gồm xác định cách máy in nhận giấy và kiểm tra để bảo đảm ấn phẩm được in theo đúng mong đợi của bạn. Sau khi bạn chạy trình hướng dẫn, trình hướng dẫn này sẽ tự động sử dụng cài đặt của máy in cho mọi tác vụ in hai mặt (cả hai mặt giấy) của bạn.

Lưu ý: 

 • Bạn phải chạy trình hướng dẫn này mỗi khi cài đặt máy in mới rồi mới có thể in ấn phẩm hai mặt.

 • Nếu máy in để bàn của bạn không có chức năng in hai mặt, hãy chạy Trình hướng dẫn Thiết lập in hai mặt, rồi in ấn phẩm hai mặt theo cách thủ công.

In hai mặt theo chế độ cấp giấy thủ công

Sau khi chạy Trình hướng dẫn Thiết lập in hai mặt, bạn có thể điều chỉnh cài đặt máy in đã được trình hướng dẫn thu thập để in ấn phẩm hai mặt theo cách thủ công.

Quan trọng: Không thay đổi các cài đặt này, trừ khi bạn là người dùng nâng cao. Việc thay đổi cài đặt có thể khiến công việc in diễn ra không thành công.

Cấp giấy từ     

Chọn một tùy chọn để cho biết máy in nhận giấy từ khay ở cuối hay trên đầu máy in.

Cấp giấy theo     

 • Cạnh dài     Chọn tùy chọn này nếu máy in nhận giấy theo cạnh dài (hướng ngang).

 • Cạnh ngắn     Chọn tùy chọn này nếu máy in nhận giấy theo cạnh ngắn (hướng dọc).

Xoay trang giấy     

 • 0 độ     Chọn tùy chọn này nếu bạn có thể đưa lại giấy vào theo cùng một hướng với mặt đầu tiên của trang hai mặt.

 • 180 độ     Chọn tùy chọn này nếu bạn cần xoay giấy 180 độ theo chiều ngang trước khi đưa lại giấy vào để in hai mặt.

Cấp giấy mặt trước     

 • Ngửa    Chọn tùy chọn này nếu máy in in giấy theo mặt ngửa.

 • Sấp     Chọn tùy chọn này nếu máy in in giấy theo mặt sấp.

Cấp giấy mặt sau     

 • Sấp     Chọn tùy chọn này nếu máy in in giấy theo mặt sấp.

 • Ngửa     Chọn tùy chọn này nếu máy in in giấy theo mặt ngửa.

Thứ tự in mặt sau     

 • Đảo ngược     Chọn tùy chọn này để in ấn phẩm theo chiều đảo ngược (hiệu ứng phản chiếu).

 • Bình thường     Chọn tùy chọn này để in ấn phẩm của bạn theo cách bình thường.

Hộp thoại Thiết lập phong bì

Bấm vào nút Hộp thoại Thiết lập phong bì để hiển thị hộp thoại Thiết lập phong bì dùng để in phong bì. Lưu ý, hộp thoại này chỉ sẵn dùng trong Publisher 2007.

Đặt lại tab này

Bấm vào nút này để chỉ đặt lại các tùy chọn trong In hai mặt theo chế độ cấp giấy thủ công và hộp thoại Thiết lập phong bì. Thao tác này không đặt lại các tùy chọn trong Trình hướng dẫn Thiết lập in hai mặt.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×