Bạn có thể hủy bỏ việc phối để ngắt kết nối một ấn phẩm phối thư từ nguồn dữ liệu của nó.

Hủy bỏ phối

Bạn có thể hủy bỏ việc phối để ngắt kết nối một ấn phẩm phối thư hoặc mẫu phối danh mục từ nguồn dữ liệu của nó.

  1. Bấm tab gửi thư > chọn người nhận, rồi bấm hủy bỏ phối.

    Hủy phối thư

  2. Khi được hỏi liệu bạn có muốn hủy bỏ việc phối không, hãy bấm .

    Lưu ý: Nếu bạn hủy bỏ phối thư, các trường khác ngoài trường địa chỉ, đường lời chào và khối địa chỉ được chuyển đổi thành văn bản thường.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×