Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm HEX2BIN trong Microsoft Excel.

Mô tả

Chuyển đổi một số thập lục phân thành nhị phân.

Cú pháp

HEX2BIN(number, [places])

Cú pháp hàm HEX2BIN có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Số thập lục phân mà bạn muốn chuyển đổi. Số không được chứa quá 10 ký tự. Bit quan trọng nhất của số là bit dấu (bit thứ 40 từ bên phải). 9 bit còn lại là các bit độ lớn. Các số âm được thể hiện bằng cách sử dụng ký hiệu hai thành phần.

  • Places    Tùy chọn. Số ký tự sử dụng. Nếu khoảng trắng được bỏ qua, hàm HEX2BIN dùng số ký tự tối thiểu cần thiết. Khoảng trắng có tác dụng đệm cho giá trị trả về có số 0 (không) đằng trước.

Chú thích

  • Nếu số là số âm, hàm HEX2BIN bỏ qua khoảng trắng và trả về số nhị phân 10 ký tự.

  • Nếu số là số âm, nó không được nhỏ hơn FFFFFFFE00, nếu số là số dương, nó không được lớn hơn 1FF.

  • Nếu số không phải là một số thập lục phân hợp lệ, hàm HEX2BIN trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu HEX2BIN đòi hỏi nhiều hơn ký tự khoảng trắng, nó trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu khoảng trắng không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

  • Nếu khoảng trắng không có dạng số, hàm HEX2BIN trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu khoảng trắng là số âm, hàm HEX2BIN trả về giá trị lỗi #NUM! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=HEX2BIN("F", 8)

Chuyển đổi F ở dạng thập lục phân thành nhị phân, với 8 ký tự (4 số không ở đầu là "đệm").

00001111

=HEX2BIN("B7")

Chuyển đổi B7 ở dạng thập lục phân thành nhị phân.

10110111

=HEX2BIN("FFFFFFFFFF")

Chuyển đổi FFFFFFFFFF ở dạng thập lục phân thành nhị phân.

1111111111

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×