Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm HEX2OCT trong Microsoft Excel.

Mô tả

Chuyển đổi một số thập lục phân thành bát phân.

Cú pháp

HEX2OCT(number, [places])

Cú pháp hàm HEX2OCT có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Số thập lục phân mà bạn muốn chuyển đổi. Số không được chứa quá 10 ký tự. Bit quan trọng nhất của số là bit dấu. 39 bit còn lại là các bit độ lớn. Các số âm được thể hiện bằng cách sử dụng ký hiệu hai thành phần.

  • Places    Tùy chọn. Số ký tự sử dụng. Nếu khoảng trắng được bỏ qua, hàm HEX2OCT dùng số ký tự tối thiểu cần thiết. Khoảng trắng có tác dụng đệm cho giá trị trả về có số 0 (không) đằng trước.

Chú thích

  • Nếu số là số âm, hàm HEX2OCT bỏ qua khoảng trắng và trả về số bát phân 10 ký tự.

  • Nếu số là số âm, nó không được nhỏ hơn FFE0000000, nếu số là số dương, nó không được lớn hơn 1FFFFFFF.

  • Nếu số không phải là một số thập lục phân hợp lệ, hàm HEX2OCT trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu HEX2OCT đòi hỏi nhiều hơn ký tự khoảng trắng, nó trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu khoảng trắng không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

  • Nếu khoảng trắng không có dạng số, hàm HEX2OCT trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu khoảng trắng là số âm, hàm HEX2OCT trả về giá trị lỗi #NUM! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=HEX2OCT("F", 3)

Chuyển đổi F ở dạng thập lục phân thành bát phân với 3 ký tự (các số 0 "đệm" ở đầu).

017

=HEX2OCT("3B4E")

Chuyển đổi 3B4E ở dạng thập lục phân thành bát phân

35516

=HEX2OCT("FFFFFFFF00")

Chuyển đổi FFFFFFFF00 ở dạng thập lục phân thành bát phân

7777777400

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×